Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.5.2020

2.Timotejovi 2,1-13
1 Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 2 A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných. 3 Spolu (so mnou) znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša. 4 Nikto z vojakov sa nepletie do zamestnaní (každodenného) života, aby sa páčil svojmu vojvodcovi. 5 Ak aj niekto preteká, nebude ovenčený, ak nepreteká podľa pravidla. 6 Namáhajúci sa roľník má mať v prvom rade podiel na úrode. 7 Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému. 8 Ježiša Krista, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych (a) je z Dávidovho potomstva, zachovávaj v pamäti podľa môjho evanjelia, 9 pre ktoré trpím až po okovy ako nejaký zločinec; ale slovo Božie nie je v okovách. 10 Preto znášam všetko kvôli vyvoleným, aby s večnou slávou dosiahli aj oni záchranu, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 11 Verná je to reč: Ak sme s Ním umreli, s Ním budeme aj žiť; 12 ak s Ním znášame utrpenie, s Ním budeme aj kraľovať; ak (Ho) zaprieme, aj On zaprie nás. 13 Ak sa Mu spreneverujeme, On zostáva verný, lebo seba samého nemôže zaprieť.

Čo nemožno spútať okovami? Pavel túži, aby aj ostatní nasledovníci Pána Ježiša poznali neobmedzenú moc Božieho Slova: „…ale slovo Božie nie je v okovách.“ Toto posolstvo má Timoteos zveriť spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní aj iných vyučovať veľké pravdy Božieho Slova. – – O moci Božieho Slova svedčí aj životný príbeh Lestera Ezzela, ktorý čakal vo väzení na rozsudok smrti. Keď za ním pricestoval jeho bývalý učiteľ nedeľnej školy, Lester mu povedal: „Vy to stále nechcete vzdať, však?“ Napriek tomu, že jeho bývalý učiteľ precestoval 750 kilometrov, Lester nechcel evanjelium ani počuť. Preto mu učiteľ dal Novú Zmluvu a prosil ho, aby si ju prečítal. Lester mu neskôr poslal niekoľko listov. V prvom z nich opisuje svoje obrátenie. V poslednom napísal: „Keď budeš čítať tento list, už tu nebudem. Musím zaplatiť za zlé veci, ktoré som urobil. Ale chcem, aby si vedel jedno. S Novou Zmluvou, ktorú si mi dal, som priviedol 47 ľudí k Pánovi Ježišovi. Som Ti veľmi vďačný, že si to so mnou nevzdal.“ – – Oplatí sa šíriť nespútané Božie Slovo, ako dobrý vojak, disciplinovaný športovec, či namáhajúci sa roľník. Apoštol Pavel sumarizuje svoje presvedčenie o nutnosti šírenia Božieho Slova: ,,Preto znášam všetko kvôli vyvoleným, aby s večnou slávou dosiahli aj oni záchranu, ktorá je v Kristovi Ježišovi.“
Modlitba: Odpusť, Bože, že sa niekedy vzdávame príliš skoro. Daj nám vytrvalosť v nesení Tvojho Slova a spasenia, aby boli mnohí zachránení. Pomôž nám, nech pritom nasledujeme Tvojho Ducha s Jeho mocou. Amen.
Pieseň: ES 280
Autor: Jozef Kováč

Môj jazyk bude hlásať tvoju spravodlivosť a šíriť chválu o tebe deň čo deň. Žalmy 35,28
Učeníci sa klaňali Ježišovi a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme, chválili a velebili Boha. Lukáš 24,52-53

Efežanom 1,15-23 :: Modlíme sa za: Očová (Zv)