Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 29.7.2022

Ján 7,53 – 8,11
7:53 A každý odišiel do svojho domu.
8:1 Ježiš odišiel na Olivový vrch. 2 Zavčasu ráno však vošiel zase do chrámu a všetok ľud prišiel k Nemu; posadil sa a vyučoval ich. 3 Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku 4 a povedali Mu: Majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila, 5 a Mojžiš (nám) v zákone prikázal takéto ukameňovať; čo povieš Ty? 6 Ale to povedali, aby Ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. 7 Keď sa však neprestávali spytovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. 8 A zase sa zohol a písal po zemi. 9 Keď to počuli, odchádzali po jednom, počnúc od starších, takže zostal sám a žena, ktorá bola v prostriedku. 10 Ježiš sa vzpriamil a riekol jej: Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? 11 Odpovedala: Nikto, Pane! Nato jej povedal Ježiš: Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš.

Neodsúdená cudzoložnica. Pán Ježiš túto „dilemu“ vyriešil nečakaným spôsobom: zohol sa a písal na zem – a to až dvakrát! Čo asi písal!? Hriechy ženy, hriechy žalobcov? Možno však máme pocit, že Pán akosi „naťahuje čas“ – aby im ukázal, že ani oni – žalobcovia – nie sú dokonalí. Došlo im to, a tak postupne začali odchádzať. Všetko sa skončilo úplne inak, ako čakali. Náš Pán je Majster v každej situácii. Hriech zostáva hriechom aj naďalej, Boží Syn rozhodne nespochybnil Mojžišov zákon. Ježišovo vyučovanie je (paradoxne vďaka žalobcom!) aplikované na konkrétnom príklade, ktorý si ľudia veľmi dobre zapamätajú. Učíme sa na príkladoch, a to nielen v matematike, ale aj počas leta – uprostred prázdnin. Milosť Božia v Kristovi je vždy nanovo tvorivým elementom nášho Bytia a Žitia. Toto je pointa! Zakúsili to colníci aj neviestky, ktorí spravodlivých predchádzajú do Božieho kráľovstva (Mt 21,31) aj dnes. Šokujúca milosť je uzdravujúca. Milosť, ktorá by si kládla podmienky, by nebola milosťou. Nie moralizovanie, ale šokujúca milosť je tou správnou terapiou. Nielen kedysi, ale aj dnes. Stále platí: „Do neba sa ide vďaka milosti. Keby sa tam išlo za zásluhy, tak sa tam dostane tvoj pes, a nie ty“ (M. Twain).
Modlitba: Ježišu, ďakujeme za Tvoju milosť! Ďakujeme, že z nášho života odstraňuješ trest za hriechy, ale oslabuješ aj samotný hriech. Odpusť, že niekedy veríme hriechu viac, než Tebe. Prosíme Ťa, daj nám Svoju myseľ, aby sme žili s Tvojou milosťou a svätosťou! Amen.
Pieseň: ES 457
Autor: Pavol Kušnír

Chodník spravodlivých je ako svetlo brieždenia, ktorého jas prechádza do plného dňa. Príslovia 4,18
Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme Mu podobní, lebo Ho uvidíme takého, aký je. 1.Jána 3,2

1.Jána 5,6-10 •  Modlíme sa za: Nové Zámky (DNS)