Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.2.2020

1.Korinťanom 5,1-8
1 Vôbec počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi, (totiž), aby niekto žil s manželkou otcovou. 2 A vy sa ešte nadúvate, nie, aby ste sa radšej rmútili a vyvrhli spomedzi seba toho, čo sa dopustil takého skutku! 3 Ja totiž, hoci telesne vzdialený, ale duchom prítomný, už som rozsúdil, ako keby som bol prítomný: 4 zíďme sa v mene Pána Ježiša, vy a môj duch s mocou nášho Pána Ježiša, 5 a toho, čo sa niečoho takého dopustil, vydajme satanovi na zahubenie tela, aby duch bol zachránený v deň Pánov. 6 Nie je dobrá vaša chvála! Či neviete, že málo kvasu nakvasí celé cesto? 7 Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, veď ste nenakvasení, lebo aj náš veľkonočný Baránok, Kristus, bol za nás obetovaný. 8 Preto slávme sviatky nie v starom kvase, ani v kvase zlosti a nešľachetnosti, ale ako nenakvasení v čistote a v pravde.

Čím sme nakvasení? Tón prečítaných Pavlových slov nás v dnešnej dobe a v dnešnej cirkvi dosť prekvapí. Veď my, kresťania, máme hlásať lásku a toleranciu. A tu zrazu v Božom Slove, dokonca v Novej Zmluve čítame: „Toho, čo sa niečoho takého dopustil, vydajme Satanovi na zahubenie tela“. Zdá sa nám to neprimerane prísne? Pavlove slová sú však v skutočnosti plné lásky. Lásky k človeku, ktorý porušil Božie prikázanie a lásky k celému cirkevnému zboru. Ak by si totiž ten človek a samotný zbor neuvedomili vážnosť svojho hriechu, nemali by dôvod vyznať a oľutovať ho, nemali by dôvod prosiť o odpustenie. Pokračovali by ďalej a učili by sa čoraz viac tolerovať hriech. Boli by ním „nakvasení“. Pavlova prísnosť bola varovaním, a keď si dočítame listy do Korintu do konca, zistíme, že priniesla úžitok. Úžitok pre toho muža i pre celý zbor. – – Ako je to s nami? Vyčistili sme starý kvas, alebo svojou toleranciou k hriechu – svojmu i našich blížnych – nakvasujeme celé cesto? Náš život, našu rodinu, náš zbor, cirkev, svet? Premýšľajme o tom, čo urobil Pavel a modlime sa za Božiu múdrosť pre náš život.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že netoleruješ hriech a chceš, aby sme ho netolerovali ani my. Ďakujeme, že napriek tomu odpúšťaš tým, čo sa kajajú. Síce padajú, ale chcú vstať. Veď nás Svojím Duchom, aby nás hriech nezničil. Amen.
Pieseň: ES 260
Autor: Danka Mikušová

K nemu prídu a zahanbia sa všetci, čo proti nemu horlili. Izaiáš 45,24
Aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: Ježiš Kristus je Pán. Filipanom 2,11

2.Korinťanom 3,(9-11)12-18 :: Modlíme sa za: Hontianske Moravce (Ho)