Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.4.2020

Marek 14,32-42
32 Potom prišli na miesto, ktoré sa volalo Getsemane. A povedal svojim učeníkom: Sadnite si tuto, kým sa pomodlím. 33 Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána, začal sa desiť a cítiť úzkosť 34 a povedal im: Veľmi smutná je mi duša, až na smrť; zostaňte tu a bdejte! 35 A poodíduc trocha ďalej, padol na zem a modlil sa, aby odišla od Neho tá hodina, ak je to možné. 36 A hovoril: Abba, Otče, Tebe je všetko možné; odvráť odo mňa tento kalich; avšak nie, čo ja chcem, ale čo Ty. 37 Potom prišiel a našiel ich spať; i povedal Petrovi: Šimon, spíš? Či si ani za hodinu nemohol bdieť? 38 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia; duch je síce hotový, ale telo slabé. 39 A zase odišiel a modlil sa tými istými slovami. 40 Keď sa znova vrátil, našiel ich spať, lebo ich oči boli unavené; a nevedeli, čo Mu povedať. 41 Prišiel aj po tretí raz a povedal im: A vy len spíte a odpočívate? Dosť, prišla hodina: ajhľa, Syna človeka vydávajú hriešnikom do rúk. 42 Vstaňte, poďme! Ajhľa, priblížil sa môj zradca!

Ťažká úloha. Byť verný až na smrť. Ježiš učeníkom už povedal: „Toto je moja krv Novej Zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých.“ Tieto slová ukazujú, že bol rozhodnutý ísť zomrieť na kríž. A zrazu príde chvíľa, keď sa pýta Otca: ak by sa to dalo inak, urobme to inak, ale ako Ty chceš. To bol duchovný boj. Boj tela s duchom. Ježiš nikdy Otca nesklamal a nezažil Otcov hnev. Teraz stál pred situáciou, keď mal vziať všetky hriechy na Seba a zniesť všetok Otcov hnev. Zažiť to, že sa na Neho Otec pozrie, ako na sklamanie a na klamára. Myslím si, že toto všetko bolo oveľa ťažšie a bolestivejšie, ako rany bičom. Áno, až toto všetko obetoval kvôli nám. – – Vôbec sa nečudujem, že na Ježiša prišla úzkosť. Jeho reakciou na ťažkú chvíľu boli slová: „Poďme sa modliť“. Modlil sa hodinku. My si to prečítame ako „chvíľku“, ale to nebola chvíľka. Možno si tam kľakol, modlil sa a nič nepočul. No neprestal. Modlil sa ďalšie 2 razy. Odkedy sa domodlil, už nečítame o tom, že by mal úzkosť. V modlitbe dostal odpoveď a posilnenie. – – Každodenné kresťanstvo by sa nás malo týkať tak hlboko, že kvôli nemu zmeníme program svojho dňa. Nie vždy máme hodinku času len tak. Sme ochotní dať hodinku na modlitbu alebo pomoc susedovi?
Modlitba: Ďakujem, Ježišu, že si sa vzdal naozaj všetkého kvôli mne. Odpusť, že ja sa často nechcem vzdať ničoho a idem podľa svojich plánov, hoci Ty práve chceš niečo iné. Prosím, oživuj ma zvnútra, veď Duchom Svätým, nech žijem modlitbou a službou, ako Ty. Amen.
Pieseň: ES 246
Autor: Ján Grexa

Blahoslavený ľud, ktorý vie jasať, kráčajú vo svetle tvojej tváre, Hospodin. Žalmy 89,16
Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Efežanom 5,8-9

Hebrejom 10,1.11-18 :: Modlíme sa za: Levice (Dn)