Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.5.2020

3. nedeľa po Veľkej noci. Jubilate
(Hlasne jasaj Bohu, celá zem! Žalmy 66,1)
Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. 2.Korinťanom 5,17

Ján 15,1-8
1 Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník.  2 Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. 3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. 4 Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vínnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. 5 Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť. 6 Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako (odlomenú) ratolesť, a uschne; také zozbierajú, uvrhnú na oheň a zhoria; 7 ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám. 8 Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi.

O závislosti od Krista. Keď sa zamyslíme nad svojím životom, vidíme, že človek je stále od niekoho závislý: najprv od rodičov, potom od priateľov, kolegov, partnerov, spoločnosti… Toto je tá ľudská stránka, keď sa budujú a formujú rôzne vzťahy. Pán Ježiš chce, aby sme boli aj s Ním v spojení. Jednoznačnú odpoveď nájdeme v samotnom texte: „Zostaňte vo mne a ja vo vás.“ To je ten najlepší vzťah. Máme už mnoho skúseností, že keď sme závislí od ľudí alebo od nejakých iných vecí, nemusí to vždy dobre dopadnúť. Ako nájsť to pravé spojenie s Pánom Ježišom? Najprv buďme súčasťou živého spoločenstva, v ktorom dokážeme slúžiť a pomáhať jeden druhému. To je prvý krok, poveľkonočná skúsenosť viery. Živým zdrojom lásky je Pán Boh. Kto od Neho bude čerpať silu, bude prinášať viditeľné ovocie. Kľúčovým slovom v tomto biblickom texte je slovo „zostať“, čiže inak povedané: vydržať, byť vytrvalý, nevzdať sa. To nám naznačuje pravidelnosť. Kto je v pravidelnom spojení s Kristom cez spoločenstvo, modlitby, má silu slúžiť, túžbu a snahu dávať a pomáhať všetkým rovnako a nebude za to nič očakávať. Nebude to len o mne ako doteraz, ale bude to o nás. Preto zotrvajme pri Ňom, lebo On nás nikdy nesklame, ale dokáže nás formovať, aby sme rástli vo viere.
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že Ty nevyhodíš nikoho, kto prichádza k Tebe a chce v Tebe zostať. Prosím, prijmi ma, ak ešte nie som v Tebe. Drž ma Tvojou láskou, nech vytrvám až do konca. Nech zažívam Tvoju krásu a konám Tvoje dobro. Amen.
Pieseň: ES 136
Autor: Viktória Lisáková

Abnér zavolal na Joába: „Musí stále pustošiť meč? Nechápeš, že koniec bude trpký?“ 2.Samuel 2,26
Boh nás povolal k pokoju. 1.Korinťanom 7,15

Skutky apoštolov 17,22-34 :: Žalmy 148 :: Modlíme sa za: Rodinné spoločenstvo