Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 3.8.2022

Ján 8,37-45
37 Viem, že ste potomstvo Abrahámovo; a predsa ma chcete zabiť, pretože sa moje slovo neujíma vo vás. 38 Ja hovorím, čo som videl u Otca; a vy robíte, čo ste počuli od svojho otca. 39 Odpovedali Mu: Naším otcom je Abrahám. Riekol im Ježiš: Ak ste Abrahámove deti, robte Abrahámove skutky; 40 ale vy ma chcete zabiť – človeka, ktorý som vám povedal pravdu, ktorú som počul od Boha; to Abrahám neurobil. 41 Vy robíte skutky svojho otca. Povedali Mu: My sme sa nenarodili zo smilstva, máme jediného Otca, Boha. 42 Ježiš im povedal: Keby Boh bol vaším Otcom, milovali by ste ma; veď ja som z Boha vyšiel a prichádzam (z Boha). Lebo neprišiel som sám od seba, ale On ma poslal. 43 Prečo nechápete moju reč? Pretože nemôžete počuť moje slová. 44 Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo nieto v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži. 45 Ale pretože ja hovorím pravdu, neveríte mi.

Imidž nestačí. Počas našich potuliek pri poznávaní krajiny sme sa rozhodli využiť ponuku agentúry, ktorá okrem prehliadky prírodných krás sľubovala aj zážitky zo spoznávania zvykov, miestnych tradícií a špecialít. Bolo nám sľúbené, že sa špecializuje práve na takýto tip spoznávania a patrične to bolo doložené aj jej názvom. Realita nás však sklamala. Neposkytli, čo sľubovali. – – Z prečítaných slov vnímame niečo podobné. Židia, ktorí sa stretli s Pánom Ježišom, sú presvedčení, že sú Abrahámovými dietkami. Pán Ježiš ich upozorňuje, ako veľmi je vzdialené to, čo hovoria, od toho, kde sa skutočne vo vzťahu k Pánu Bohu nachádzajú. O tom svedčí ich vzťah k Nemu – k Božiemu Synovi. Poznať pravdu, počuť reálne posúdenie stavu človeka – nemusí byť vždy príjemné, ale prináša oslobodenie a schopnosť poznať Božiu vôľu, poznať Pravdu. Formálna príslušnosť nestačí. Vytvára vonkajší imidž, ale nepremieňa srdce človeka. Preto musí z úst Pána Ježiša zaznieť: „Ale pretože Ja hovorím pravdu, neveríte Mi“ (v. 45). Prosme o otvorené srdcia, aby sme boli schopní vnímať slová Evanjelia, aj Božie napomenutia! Nebudujme si vonkajší imidž, ale prosme o budovanie nášho vnútorného človeka. Potom bude naše správanie i navonok odzrkadľovať obraz Toho, ktorému patríme.
Modlitba: Ježišu, ďakujeme Ti, že si Bohom od počiatku! Odpusť, že sa upíname na ľudí viac, než na Teba. Daj, aby v nás Tvoja sláva a nádhera prevážili nad uctievaním ľudí! Amen.
Pieseň: ES 280
Autor: Lichancova Lívia

Vstaň, zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo a Hospodinova sláva vychádza nad tebou. Izaiáš 60,1
Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. 1.Tesaloničanom 5,5

Skutky apoštolov 10,(21-23)24-36 •  Modlíme sa za: Opiná (KoS)