Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.4.2020

1.Petrov 2,18-25
18 Sluhovia, poddaní buďte s úplnou bázňou svojim pánom, nielen dobrým a miernym, ale aj nevľúdnym. 19 Veď je milosťou, keď niekto s čistým svedomím pred Bohom znáša bolesti a trpí bez viny. 20 Ale čože je to za sláva, keď vás bijú preto, že hrešíte? Keď však dobre robíte, a predsa vytrváte v utrpení, to je milé Bohu, 21 lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje. 22 On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach; 23 keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi; 24 na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. 25 Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení Pastierovi a Biskupovi vašich duší!

Trpieť bez viny je milosťou. Krátko po tom, čo Japonci zaútočili na Pearl Harbor, prihlásil sa dvadsaťtriročný Američan Desmond Doss, ako mnoho iných mladíkov, do služby vlasti. Z hĺbky svojho presvedčenia však odmietal nosiť akúkoľvek zbraň a zabíjať. Stal sa zdravotníkom pešej divízie. Skutočnosť, že odmietal zbraň, sa nestretávala s pochopením u jeho nadriadených ani u spolubojovníkov. Len blázon by chcel, aby mu v boji kryl chrbát chlapík, vyzbrojený iba vierou, odhodlaním a lekárničkou. Často musel čeliť nevraživosti, útokom a šikane od ostatných vojakov. Napriek tomu ako jediný americký vojak v 2. svetovej vojne bojoval v prvej línii neozbrojený. V marci 1945 vypukla krvavá bitka o Okinawu. Dossova rota mala za úlohu dobyť 120 metrov vysoký útes. Po tom, čo sa vojaci vyšplhali s pomocou lán na vrchol, dostali sa do ťažkej paľby. Desmond sa odmietol ukryť a zostal sám uprostred krvavého pekla. Znášal jedného zraneného po druhom z útesu do bezpečia. Počas vyčerpávajúcich 12 hodín za stáleho ostreľovania zachránil životy 75 mužov. Jeho neochvejná viera v Pána Boha ho previedla aj cez čas utrpenia, nepochopenia, opovrhovania k možnosti, zachraňovať ľudské životy. „Veď je milosťou, keď niekto trpí s čistým svedomím pred Bohom znáša bolesti a trpí bez viny.“
Modlitba: Ďakujem, Ježišu, že si trpel nespravodlivo, aby si ma zachránil. Odpusť, keď sa tomu ja vyhýbam, keď sa vyhýbam zachraňovaniu, pokiaľ je spojené s bolesťou. Ži vo mne, nech ma využiješ na dobro mnohých. Amen.
Pieseň: ES 486
Autor: Hanka Peničková

Aký dobrý je Boh k Izraelu, k tým, čo majú čisté srdce! Žalmy 73,1
Milovaní, ak nás srdce neobviňuje, máme istotu v Bohu a o čokoľvek prosíme, dostaneme od neho, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa mu páči. 1.Jána 3,21-22

Efežanom 4,(8-10)11-16 :: Modlíme sa za: Martin – Záturčie (Tu)