Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 30.9.2020

2.Korinťanom 11,16-33
16 Znovu hovorím: Nech si nikto nemyslí, že som nerozumný; ak však áno, prijmite ma aj ako nerozumného, aby som sa aj ja mohol v niečom pochváliť. 17 Čo sa týka chvály, čo hovorím, nehovorím podľa Pána, ale ako nerozumný. 18 Keď sa mnohí chvália podľa tela, pochválim sa aj ja. 19 Veď vy rozumní radi znášate nerozumných! 20 Strpíte, keď vás niekto zotročuje, keď vás niekto vyžiera, keď vás niekto zdiera, keď sa niekto povyšuje a bije vás do tváre. 21 Na (svoju) hanbu hovorím: v tomto akoby sme, ozaj, boli slabí! Ak si však niekto trúfa v niečom – nerozumne hovorím – trúfam si aj ja. 22 Sú Hebrejci? Som aj ja! Sú Izraelci? Som aj ja! Sú potomkovia Abrahámovi? Som aj ja! 23 Sú služobníci Kristovi? Bláznivo hovorím: Tobôž ja! Viac som sa napracoval, viac naúpel vo väzeniach, viac nazvíjal pod údermi, často som bol v nebezpečenstve smrti! 24 Päťkrát po štyridsať palíc bez jednej dostal som od Židov, 25 trikrát ma zošľahali, raz kameňovali, tri razy som stroskotal, deň a noc som sa zmietal na morských hlbinách; 26 často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od lotrov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi; 27 v námahe a trude, často v bdení, o hlade a smäde, často v pôstoch, na zime a v nahote; 28 a okrem toho, – čo ani nespomínam, – deň po deň nával sta ros tí o všetky cirkevné zbory. 29 Kto trpí slabosťou, že by som aj ja netrpel slabosťou? Kto je vystavený pohoršeniu, aby to mňa nepálilo? 30 Ale ak sa mám chváliť, svojou slabosťou sa budem chváliť. 31 Boh a Otec Pána Ježiša, požehnaný naveky, vie, že neklamem. 32 V Damasku miestodržiteľ kráľa Areta strážil mesto Damask, aby ma chytil, 33 ale v koši ma pustili oknom cez hradby, a tak som unikol jeho rukám.

Keď som slabý, som mocný. Každý z nás inštinktívne túži po istote. Túžime po sile a po múdrosti, aby sme dokázali čeliť možným nástrahám života, aby nás nič nezaskočilo, aby sme sa vedeli vyrovnať s akoukoľvek kritickou situáciou, ktorá nás môže v živote postihnúť. Ukazuje to aj popularita super-hrdinov ako Superman, Batman, Spiderman a mnohých ďalších, ktorých poznáme z amerických komixov, či filmov. Každý z nás prirodzene v kútiku duše túži mať nejakú super-schopnosť. – – Apoštol Pavel (2Kor) však ponúka opačnú logiku. Hovorí, že ak skutočne veríme vo všemohúceho Otca, ktorý nás nadovšetko miluje, nepotrebujeme žiadne super-schopnosti, lebo vo všetkom sa môžeme spoľahnúť na Neho. On je silnejší a spoľahlivejší, než akýkoľvek Superman. V Jeho blízkosti sme vždy v bezpečí. On je najväčšia istota. – – Naopak, ak sme si istí sebou, ak si myslíme, že si dokážeme poradiť v každej situácii, môžeme získať pocit, že sme od Boha nezávislí, že Ho vlastne až tak veľmi nepotrebujeme. Toto pokušenie na nás číha vždy, keď získame pocit vlastnej sily a sebaistoty. To je práve to, pred čím nás vystríha apoštol Pavel, a preto nám pripomína: „…keď som slabý, som mocný“, lebo vtedy som blízko pri svojom Otcovi.
Modlitba: Ďakujem, Bože, za Tvoju moc, múdrosť a dobrotu. Odpusť, že niekedy mám pocit, že nie si dosť múdry, alebo dobrý. Prosím, obráť moje srdce k Tebe a veď ho, nech sa spolieham na Teba a nech cezo mňa vykonáš veľa dobra. Amen.
Pieseň: ES 494
Autor: Miroslav Koseček

Uveril som, preto hovorím: Bol som veľmi pokorený. Žalmy 116,10
Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú. Jakubov 1,12

1.Mojžišova 16,6b-14 :: Modlíme sa za: Turčianske Jaseno (Tu)