Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 31.5.2022

Galatským 4,8-20
8 Ale vtedy, keď ste (ešte) nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohovia. 9 Teraz však, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako sa môžete vracať zase k slabým a biednym živlom, ktorým znovu chcete slúžiť? 10 Dni zachovávate, aj mesiace, aj (sviatočné) obdobia, aj roky. 11 Bojím sa o vás, či som sa nadarmo nenamáhal pre vás. 12 Buďte, ako som ja, lebo ja som ako vy; bratia, prosím vás! Mne ste v ničom neukrivdili. 13 Veď viete, že som vám telesne slabý zvestoval prvý raz evanjelium 14 a pre pokušenie, ktorým vám bolo moje telo, neznevážili a nezošklivili ste si ma, ale prijali ste ma ako anjela Božieho, ako Krista Ježiša. 15 Kdeže sa teda podelo vaše blahorečenie? Veď vydávam vám svedectvo, že keby bolo bývalo možné, aj oči by ste si boli vylúpili a mne dali. 16 Či som sa vám stal nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? 17 Horlivo vás získavajú, ale nie dobromyseľne! Skôr vás chcú odlúčiť, aby ste vy horlili za nich. 18 Pekne je dať sa získavať dobrým vždy, a nielen vtedy, keď som ja u vás. 19 Deti moje, pre ktoré znovu trpím pôrodné bolesti, dokiaľ Kristus nebude sformovaný vo vás, 20 chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami.

Krok po kroku. Pavel bol prvý, ktorý zvestoval Galatským Evanjelium Ježiša Krista, a tak mnohí poznali živého Pána Boha a Pán Boh poznal ich (v. 8). Boli Pavlovi za to veľmi vďační: „Prijali ste ma, ako anjela Božieho, ako Krista Ježiša“ (v. 14). Počas ďalšej návštevy im však kladie otázku: „Či som sa vám stal nepriateľom, keď vám hovorím pravdu?“ Ako došlo k tejto veľkej zmene? Po Pavlovi prišli tzv. judaisti, ktorí síce proti Evanjeliu otvorene nevystúpili, ale „vylepšili“ čisté Evanjelium tým, že pridali určité prvky Mojžišovho zákona: zachovávanie predpísaných dní, mesiacov, sviatkov, rôzne zvláštne obdobia aj roky (v. 10). A tak krok po kroku menili čisté Evanjelium na „ľudové“ náboženstvo. – – Aj dnešná doba je živnou pôdou pre rôzne prúdy i u nás. Mnohí jednotlivci opúšťajú zbory a vytvárajú si spoločenstvá, v ktorých sľubujú svoje „čisté učenie“, vyššiu duchovnosť, zdôrazňujú kritiku Cirkvi a podobne. Prečo sa dali galatskí oklamať? – – Možno ste počuli alebo čítali príbeh o športovcoch, ktorí uviazli v jaskyni, ktorá bola potom zaplavená. Záchrancovia sa divili, prečo ich našli až 4 kilometre od vstupu do jaskyne. Odpovedali: „Vzďaľovali sme sa od vchodu len krok po kroku.“ Nech je táto výstraha účinná u každého z nás i v našich zboroch.
Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že si nám dal všetku múdrosť, čo potrebujeme. Odpusť, že sa od nej pomaličky – generácia po generácii – vzďaľujeme. Priveď nás späť k prameňu! Amen.
Pieseň: ES 283
Autor: Jozef Kováč

Hospodin, rozpomeň sa na mňa z lásky k Svojmu ľudu, navštív ma Svojou spásou. Žalm 106,4
Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Efezským 4,7

Izaiáš 41,8-14(17-20) •  Modlíme sa za: Leštiny (LOS)