Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 31.8.2020

Marek 9,38-41
38 Ján Mu povedal: Majstre, videli sme človeka, ktorý v Tvojom mene vyháňal démonov, ale nechodí s nami; preto bránili sme mu, keďže nechodí s nami. 39 Ale Ježiš povedal: Nebráňte mu, lebo nikto nemôže robiť prejavy moci v mojom mene, a hneď nato zle hovoriť o mne. 40 Veď kto nie je proti nám, je za nás. 41 Lebo ktokoľvek by vás napojil čo aj len čašou vody preto, že ste Kristovi, vpravde vám hovorím: neminie ho odmena.

Spolupráca v Kristovi. Ako je s našou spoluprácou v cirkvi, či cirkevných zboroch? Dokážeme si s láskou pomáhať, aj keď služba druhých nie je podľa našich predstáv? Možno sa nezapájajú do nášho modlitebného, či iného spoločenstva a mohli by sme povedať, že nechodia s nami. Pán Ježiš však prejavuje lásku, keď hovorí: „Nebráňte mu, lebo nikto nemôže robiť prejavy moci v mojom mene, a hneď na to zle hovoriť o mne.“ Ďalší verš len potvrdzuje, že ten najmenší prejav lásky voči našim blížnym, neostane nepovšimnutý a že to, čo nás má spájať, je, že sme Kristovi. Mať účasť na Jeho láske znamená, že tu dokážeme byť pre druhých, nežiarlime na nich, ale pomáhame si v každodennosti života. Ako rýchlo môže naše srdce premôcť duch vlastnej dôležitosti až natoľko, že strácame Krista?! Vo svojej nadradenosti strácame toleranciu voči tým, čo nie sú s nami. Pán Ježiš nás usmerňuje slovami: „Veď kto nie je proti nám, je za nás.“
Modlitba: Pane, pomáhaj nám Duchom Svätým dôverovať Tvojmu Slovu a konať podľa neho. Pomáhaj nám dôverovať aj druhým, ktorí v Tvojom mene konajú skutky lásky. Pomáhaj nám v cirkvi, v našich cirkevných zboroch budovať priestor vzájomnej dôvery a prijatia. Pomáhaj nám každý deň kráčať cestou Tvojej lásky Pane. Amen.
Pieseň: ES 572
Autor: Ján Bakalár

Vedzte, že Hospodin je Boh. Žalmy 100,3
Od nikoho z nás nie je ďaleko. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Skutky apoštolov 17,27-28

Matúš 9,27-34 :: Modlíme sa za: Sucháň (Ho)