Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.8.2020

Marek 4,30-34
30 Potom hovoril: Čomu pripodobníme kráľovstvo Božie, alebo v akom podobenstve ho predstavíme? 31 Je ako horčičné zrno: keď je siate do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi; 32 ale zasiate sa rozrastie a je väčšie ako všetky byliny; vyháňa veľké ratolesti, takže v jeho tôni môžu hniezdiť vtáci nebeskí. 33 A hlásal im slovo v mnohých takých podobenstvách, nakoľko mohli pochopiť. 34 Bez podobenstva im však nehovoril, ale svojim učeníkom osobitne všetko vykladal.

Duchovný rast môže byť na začiatku „malý“. Keď Ježiš Kristus hovorí o Božom kráľovstve, asi si zámerne volí obraz horčičného zrnka, ktoré je najmenšie zo všetkých semien. Zástupy, ktoré Ho počúvali, zo skúsenosti vedeli, že z malého horčičného zrnka vyrastie vysoký ker. Podobenstvo znázorňuje mohutné účinky Ježišovho posolstva. Jeho veľká sila sa ukáže až neskôr. Spasiteľ začína budovať Svoje Kráľovstvo v malej krajine, v zemi rybárov a pastierov. Výsledky, s ktorými začína, sú skromné, pomalé. Jeho spoločenstvo rastie nebadane – tak, ako stromy. Čo sa človeku zdá malé a nepatrné, keď vyrastie, prerastá všetko, čo chcel človek urobiť sám. Duchovný rast môže byť na začiatku „malý“, ale výsledky sú obrovské! Tak, ako rastie zrno evanjelia v srdci človeka v Kristovu podobu, tak aj Kráľovstvo Božie rastie k žatve. Žatva je čas Boha a naše ovocie za námahu pri plnení Božej vôle. Ježiš touto rečou nepriamo narúša naše ľudské meradlá, podľa ktorých my, ľudia, radi „meriame veľké veci“ a podľa ktorých by mal konať aj Boh. Roľník, ktorý seje semeno do zeme, nesmúti za semenom, ktoré zasiatím nenávratne stráca. Aj v duchovnom živote vždy niečo strácame (napr. čas), ale robíme to s istotou, že zisk bude omnoho väčší, ako strata.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoju lásku. Ďakujeme, že môžeme vidieť, ako z nášho mála robíš obrovské veci. Ďakujeme, že nás pritom učíš trpezlivosti a živej nádeji. Amen.
Pieseň: ES 622
Autor: Ján Podlesný

V zhromaždeniach budem chváliť Hospodina. Žalmy 26,12
Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý má niečo: chválospev, učenie, zjavenie, hovorenie jazykmi, či ich výklad; to všetko nech je na budovanie. 1.Korinťanom 14,26

Lukáš 6,27-35 :: Modlíme sa za: Sása (Ho)