Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.8.2022

Ján 8,46-59
46 Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď pravdu hovorím, prečo mi neveríte? 47 Kto je z Boha, počúva Božie slová; vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha. 48 Židia mu povedali: Či nehovoríme dobre, že si Samaritán a démonom posadnutý? 49 Ježiš odpovedal: Ja nie som posadnutý, ale ctím si Otca. Vy ma však zneucťujete. 50 Ja nehľadám svoju slávu; jesto, kto ju hľadá a kto súdi. 51 Veru, veru vám hovorím: Ak niekto zachováva moje slová, neokúsi smrť naveky. 52 Povedali Mu Židia: Teraz sme poznali, že si posadnutý. Abrahám umrel, i proroci, a Ty hovoríš: Kto zachováva moje slová, neokúsi smrť naveky. 53 Či si Ty väčší ako náš otec Abrahám, ktorý umrel? I proroci umreli; kým sa robíš? 54 Ježiš odpovedal: Ak sám seba oslavujem, moja sláva za nič nestojí. Oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte, že je vaším Bohom. 55 Vy ste Ho však nepoznali, ale ja Ho poznám; a keby som riekol, že Ho nepoznám, bol by som luhárom vám podobným; ale poznám Ho a zachovávam Jeho slovo. 56 Váš otec Abrahám sa veselil, že uvidí môj deň; i videl a radoval sa. 57 Povedali Mu Židia: Päťdesiat rokov ešte nemáš, a Abraháma že si videl? 58 Ježiš im riekol: Veru, veru, hovorím vám: Skôr, ako bol Abrahám, ja som. 59 I zdvihli kamene, aby hádzali na Neho. Ježiš sa však ukryl a prejdúc pomedzi nich, vyšiel z chrámu.

Najlepšia obrana nie je útok. Slová, ktoré nás nechvália, ale odhaľujú naše chyby, vyvolávajú v našom srdci rôzne reakcie. Kritiku môžeme prijať, môže nás motivovať k dobrému, k zmene nášho postoja, alebo ju jednoducho môžeme ignorovať, budeme sa jej „snažiť zbaviť“ odvrátením pozornosti a protiútokom. Práve o tom druhom postoji sme počuli v prečítaných slovách. Lavína hnevu, hriešnej vzbury človeka neschopného prijať pravdu, priniesla trpké ovocie. Namiesto pokory a pokánia sme svedkami zatvrdilosti, odvrátenia sa od pohľadu viery a až nepochopiteľnej, zákernej reakcie. Obranou je v tomto prípade útok. Židia odvracajú pohľad od seba obvinením Pána Ježiša, že je posadnutý. Nedokážu pochopiť Jeho slová. Božie slovo hovorí, že „počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom“. Bázeň a pokora sa však v týchto ľudských srdciach nenachádza. „Zdvihli kamene, aby hádzali na Neho“. Hnev nám veľmi rýchlo môže zastrieť správny pohľad na Pána Boha i na človeka. – – Ako reagujeme na kritiku? Nehľadáme za každú cenu chyby v tých druhých? Dokáže nás hnev opantať natoľko, že dokážeme iným ubližovať? Máme možnosť voľby. Môžeme zatvrdiť svoje srdcia, alebo ísť cestou stíšenia sa a pokory pred Hospodinom. Božím riešením nie je útok, obviňovanie, ale pokora, ktorá prebúdza lásku.
Modlitba: Ježišu, ďakujeme Ti, že si Kniežaťom pokoja! Odpusť, že nás niekedy ovláda hnev. Odpusť, že sa niekedy staviame proti Tebe. Vytvor v nás srdce čisté a obnov ducha pevného, aby sme boli stále Tvoji a aby si vládol aj nad našimi pocitmi! Amen.
Pieseň: ES 551
Autor: Lichanec Ján

Chizkija prevzal od poslov listy a prečítal ich. Potom vystúpil do Hospodinovho domu a rozložil ich pred Hospodinom. 2.Kráľov 19,14
Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. Filipanom 4,6

1.Korintským 10,16.17 •  Modlíme sa za: Ostrá Lúka (ZvS)