Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 4.9.2020

Marek 10,17-27
17 Keď vyšiel na cestu, pribehol ktosi k Nemu, a padnúc pred Ním na kolená, spýtal sa Ho: Čo robiť, dobrý Majstre, aby som bol dedičom večného života? 18 Ježiš mu povedal: Čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, jedine Boh. 19 Poznáš prikázania: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepoškodíš, cti si otca i matku: 20 Odpovedal Mu: Majstre, toto všetko som zachovával od mladosti. 21 Tu sa Ježiš zahľadel na neho, zamiloval si ho a povedal mu: Jedno ti chýba: choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi; potom príď vezmi kríž a nasleduj ma. 22 Ale on sa zarmútil pre tú reč, a odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku. 23 Poobzeral sa teda Ježiš a povedal svojim učeníkom: Ako ťažko vojdú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky! 24 Učeníci však žasli nad Jeho slovami. Ale Ježiš im znova odpovedal: Deti moje, ako ťažko je vojsť do kráľovstva Božieho tým, čo dúfajú v majetok. 25 Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. 26 Oni ešte väčšmi užasli a hovorili medzi sebou: Kto teda môže byť spasený? 27 Ježiš sa zahľadel na nich a povedal: U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha; lebo u Boha je všetko možné.

„Vzoprite sa obrom!“ Ide o názov amerického kresťanského filmu režiséra Alexa Kendrica, v ktorom môžeme sledovať, aké dôležité je odovzdať sa naplno do Božích rúk, aký význam má sila modlitby a že v živote viery a odovzdanosti Pánu Bohu sa aj nemožné veci stávajú možnými. Aj náš biblický text nám ukazuje, ba až usvedčuje, že ak aj plníme Božie prikázania alebo máme rôzne funkcie v cirkvi alebo sa zúčastňujeme rôznych kresťanských aktivít, ale aj napriek tomu v našom živote nie je na prvom mieste Pán Ježiš Kristus a naše srdce a myseľ sú zahltené a možno až zotročené inými vecami. Stále nám uniká to najpodstatnejšie. Tým je plnosť a radosť z Božej milosti a lásky. Každý z nás si prebojoval s Božou pomocou rôzne boje. A možno práve teraz čelíme alebo budeme musieť čeliť „obrom“, ktorí sa nám budú zdať väčší, než sme my sami a nebudeme schopní ich prekonať. V každej situácii – či vtedy, keď už nebudeme mať silu vzdať sa svojich zlozvykov alebo keď nás svet bude ťahať do svojich praktík, keď budeme nešťastní, chorí, keď sa nám nebude dariť v práci, či vo vzťahoch – je dôležité prinášať svoje ťažkosti pred Pána Boha, prosiť o silu, dôverovať Mu aj v životných „búrkach“ a vkladať do Jeho rúk seba i našich blížnych. Pretože veci, ktoré sú v ľudských očiach nemožné, sa v Božích rukách stávajú možnými.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si mocný. Mocnejší, než čokoľvek. Väčší, než celý vesmír. Nič Ťa neprevýši. Odpusť, že sa niekedy správame, akoby boli veci, či ľudia väčší, než Ty. Daj sa nám poznať viac a viac, nech sa s vierou dávame do Tvojich rúk. Amen.
Pieseň: ES 286
Autor: Katka Šoltésová

Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni! 4.Mojžišova 6,24
Z Jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1,16

Matúš 12,15-21 :: Modlíme sa za: Svätý Kríž – Lazisko (Lo)