Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.5.2022

1.Jána 4,1-6
1 Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. 2 Podľa toho poznávajte Ducha Božieho: každý duch, vyznávajúci Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele, je z Boha; 3 a ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie je z Boha; je to (duch) antikristov, o ktorom ste počuli, že prichádza a teraz je už vo svete. 4 Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete. 5 Oni sú zo sveta, preto hovoria po svetsky, a svet ich počúva. 6 My sme z Boha; kto pozná Boha, počúva nás; kto nie je z Boha, nepočúva nás. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu.

„Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha…“! Koľko pravdy je v tomto biblickom texte aktuálnej po toľkých storočiach od jej napísania! Toľko falošných prorokov vyšlo do sveta! Toľko informácií sa na nás valí! Ako máme rozpoznať, ktoré obsahujú pravdu a ktoré sú falošné, zavádzajúce, manipulujúce, šíriace nedôveru, strach, nenávisť a vedú k násiliu? Koľké nás nabádajú neveriť nikomu a ničomu, najmä nie Bohu a Jeho služobníkom, Cirkvi! Je to duch antikristov, ktorý sa zo všetkých síl snaží vytrhnúť ľudstvo spod Božieho vplyvu. Nepochybujem, že s jeho prejavmi musel bojovať aj apoštol Ján. A práve preto radí svojim súčasníkom, ale i nám: „…každý duch, ktorý vyznáva Ježiša ako Krista prišlého v tele, je z Boha“. Počas celej histórie kresťanstva sa vždy znova vyskytovali tzv. „proroci“, ktorí tvrdili, že Ježiš buď vôbec neexistoval, alebo že to bol síce geniálny, ale iba obyčajný človek, v žiadnom prípade nie bohočlovek, Kristus, Mesiáš, Boží Syn. Boh v ľudskom tele je až dodnes pre svet bláznovstvom. My sme však Božie deti a naša viera víťazí nad svetom, pretože Boh je väčší, ako pán tohto konzumného sveta. Nech nás nemýli, že svet počúva len tých, čo sú zo sveta. „Kto pozná Boha, počúva nás… podľa toho rozpoznávame Ducha pravdy a ducha bludu“.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Bože, že si sa nám dal spoznať, že si nás naplnil vierou, ktorá premáha svet. Amen.
Pieseň: ES 197
Autor: Daniela Horínková

Ja, Hospodin, som ťa povolal v spravodlivosti, uchopil som ťa za ruku. Izaiáš 42,6
V Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, sa odvažujeme pristupovať v dôvere skrze Jeho vieru. Efezským 3,11-12

Efezským 4,11-16 •  Modlíme sa za: Koceľovce (GeS)