Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 5.9.2020

Marek 10,28-31
28 Tu prehovoril Peter: Ajhľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme Ťa! 29 Ježiš odvetil: Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom alebo bratov alebo sestry, alebo matku alebo otca alebo deti, alebo pole pre mňa a pre evanjelium, 30 žeby nedostal sto razy toľko: teraz v tomto veku – keď aj s prenasledovaním – domy a bratov a sestry a matky a deti a pole, v budúcom veku však večný život. 31 Mnohí prví budú poslední a poslední prví.

Vystúpiť z komfortnej zóny. Asi nikomu nie je príjemné, keď musíme urobiť niečo, čo pre nás nie je až také prirodzené alebo niečo, čo je pre nás nové a ani len netušíme, čo nás čaká a aký výsledok to môže mať. V konečnom dôsledku to však môže byť pre nás veľmi užitočné, podstatné a budujúce. Nie je pohodlné opustiť a zanechať svoje rodiny, svoj domov, svoje zabehané chodníčky, ktoré sme si vypestovali. Pre mnohých je to priam nepredstaviteľné. A predsa, učeníci Pána Ježiša Krista urobili pre nich veľmi neprirodzenú a nepohodlnú vec. Vykročili zo svojho komfortu, aj napriek tomu, že im bolo dobre a milovali svojich najbližších. Nasledovali Pána Ježiša Krista napriek mnohým otáznikom, nepohodliu, napriek mnohým nepríjemnostiam, či sklamaniam, ktoré ich na tejto ceste sretávali. Išli posúvať svoje limity. A získali oveľa viac. Pán Ježiš Kristus každého z nás volá k Jeho nasledovaniu. Obnáša to veľa úsilia vzdať sa života, ktorý sme viedli predtým. Vzdať sa niečoho zaužívaného, čo nám v istom zmysle dáva istotu, ale to, čo získavame v Božej prítomnosti, sa nedá porovnávať s tým, čo sme mali predtým. Získavame nový rozmer vnímania a zmyslu života, sveta a istoty. Niet väčšej istoty, ako je istota spasenia a večného života, ktorú človek milovaný Bohom a milujúci Boha získava.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si nás povolal, aby sme boli svätí, teda oddelení len a len pre teba. Odpusť, že toto Tvoje povolanie neberieme dostatočne vážne. Rozhorli naše srdcia. Oživ, čo je v nich mŕtve, aby sme Ťa lepšie vnímali a nasledovali. Amen.
Pieseň: ES 454
Autor: Katka Šoltésová

Veď si bol pevnosťou pre chudobného, baštou pre biedneho v jeho úzkosti, úkrytom pred búrkou, tieňom v horúčave, lebo dych tyranov je ako lejak. Izaiáš 25,4
Toto hovorí Prvý a Posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil: Poznám tvoje súženie aj chudobu. Zjavenie Jána 2,8-9

Izaiáš 57,15-19 :: Modlíme sa za: Svätý Peter (Dn)