Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.5.2020

1.Petrov 4,1-11
1 Keď Kristus trpel telesne, vyzbrojte sa aj vy tým istým zmýšľaním, že kto trpel telesne, prestal hrešiť, 2 aby – dokiaľ je ešte v tele – nežil viac podľa ľudských žiadostí, ale podľa vôle Božej. 3 Veď prešlo dosť času, v ktorom ste žili podľa vôle pohanov, chodiac v neviazanosti, náruživosti, pijanstve, hodovaní, opilstve a nedovolenej modloslužbe. 4 Zaráža ich, že sa nerútite s nimi do toho istého prúdu rozpustilosti, a rúhajú sa. 5 Ale zodpovedať sa budú Tomu, ktorý je pripravený súdiť živých aj mŕtvych! 6 Lebo preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli súdení síce po ľudsky, v tele, ale aby žili Duchom podľa Boha. 7 Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby. 8 A nadovšetko, verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.

Už nie trám, ale loďka. Aký má byť rozdiel medzi nekresťanom a kresťanom? Taký, ako odlišnosť medzi trámom a loďkou. Trám vo vode bezcieľne unáša vietor a vodné prúdy. Loďka má svoj domovský prístav i cieľ. Tak aj kresťan: vie, odkiaľ vyšiel a kam smeruje. Má kormidelníka – Ježiša, ktorý drží loďku v kurze navzdory prúdom vĺn a náporom vetra. Domovským prístavom je pre kresťanov Božia láska, Božie Slovo a Božia moc. V Ježišovi k nám Božia láska prišla v tele, podstúpila utrpenie, očisťuje nás. Cieľom loďky (žitia kresťana) je večná blaženosť. V plnosti sa prejaví na konci sveta, keď Kristus opäť príde. Ten čas je blízko. V perspektíve blížiaceho sa konca je najdôležitejšia láska. Nie hocijaká, ale verná, ktorá vytrvá aj v krízach, „prikrýva hriechy“ – vie odpúšťať. Aby sa takou stala, v modlitbe čerpá z Božích zdrojov. V modlitbe, ktorá nie je odriekaním formuliek, ale prípravou k činom: k láske, odpusteniu, pohostinnosti, službe. Veď duchovné dary sme od Pána nedostali ako odmenu za „zásluhy o výstavbu cirkvi“, ale aby sme si navzájom slúžili. Životu, ktorý nie je chaoticky unášaným trámom, ale loďkou s jasným cieľom, zodpovedajú rozvážnosť, modlitby a láska.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nás jasne vedieš životom. Odpusť, že sa nechávame odlákať zo vzťahu s Tebou a potom sme vedení našimi žiadosťami, alebo zvodmi svetáctva. Privádzaj nás vždy späť, keď sme vzdialení a konaj cez nás veľa dobra. Amen.
Pieseň: ES 498
Autor: Martin Šefranko

Pred nimi premením tmu na svetlo, hrboľaté cesty na rovinu. Izaiáš 42,16
Z hĺbky milosrdenstva nášho Boha nás navštívi Vychádzajúci z výsosti, aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smrti, a upriamil naše kroky na cestu pokoja. Lukáš 1,78-79

1.Mojžišova 1,14-19 :: Modlíme sa za: Mníšek nad Hnilcom (Ko)