Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.6.2022

2. slávnosť svätodušná
Nie silou ani mocou, ale Mojím duchom! znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4,6b

Veľpieseň 1,1-2,7
1 …  2 Zľúbaj ma bozkami svojich úst, lebo tvoja láska je lepšia ako víno, 3 vzácna je vôňa tvojich olejov, preto ťa devy milujú. 4 Tiahni ma za sebou, pobehnime! Nech ma kráľ uvedie do svojich komnát; nech jasáme a radujeme sa z teba, nech spomíname tvoju lásku viac než víno; právom ťa devy milujú. 5 Čierna som, ale pôvabná, dcéry jeruzalemské, sťa stany Kédaru, sťa stanové závesy kmeňa Šalma. 6 Nehľaďte na mňa, že som počerná a že ma opálilo slnko, synovia mojej matky hnevali sa na mňa, urobili ma strážkyňou vinice. Svoju vlastnú vinicu som nestrážila. 7 Povedz mi, ty, ktorého miluje moja duša, kde pasieš stádo, kde mu dáš odpočívať cez poludnie? Prečo si mám zahaľovať tvár pri stádach tvojich druhov? 8 Ak to sama nevieš, ty najkrajšia zo žien, vyjdi si po stopách oviec, popásaj svoje kozliatka pri pastierskych kolibách! 9 Prirovnávam ťa, moja milovaná, ku koňom pri vozoch faraónových. 10 Pôvabné sú tvoje líca s ozdobami a tvoja šija s korálovými náhrdelníkmi. 11 Zhotovíme ti zlaté ozdoby, striebrom posiate. 12 Kým je kráľ na svojom ležadle, môj nard rozváňa. 13 Môj milý je mi myrhovou kytičkou, ktorá mi spočíva na ňadrách. 14 Strapcom kvetov henny je mi môj milý v éngedských viniciach. 15 Aká si krásna, moja milovaná, aká si krásna! Tvoje oči – holubice. 16 Aký si krásny, miláčik môj, a aký spanilý. Aj naše lôžko je samá zeleň. 17 Cédre sú hradami nášho domu a našimi krokvami cyprusy.
2:1Som ružou šárónskou, ľaliou údolí. 2Ako ľalia medzi bodľačím, tak je moja milovaná medzi devami. 3 Ako jabloň medzi stromami lesa, tak je môj milý medzi junákmi. S túžbou som si sadla do jeho tône, jeho ovocie je sladké môjmu podnebiu. 4 Zaviedol ma do vínnej pivnice a láska bola jeho znakom nado mnou. 5 Posilnite ma hroznovými koláčmi, občerstvite ma jablkami, lebo som chorá od lásky. 6 Jeho ľavica je pod mojou hlavou a jeho pravica ma objíma. 7 Zaprisahávam vás, dcéry jeruzalemské, pri gazelách a poľných jeleniciach, neprebúdzajte a nerušte lásku, kým sama nechce!

Duchu Svätý príď a nájdi mi cestu. Aj dnes, tak ako po celé stáročia, človek hľadá pre svoje životné putovanie cieľ. Ako nájsť správny smer? V živote kráčame po mnohých cestách. Dôležité je, aby viedli k správnemu cieľu. Tým cieľom je pre kresťana príbytok jeho nebeského Otca – môcť uzrieť svojho Spasiteľa. K hľadaniu tejto cesty, tohto cieľa, nám Pán zoslal Radcu, Ducha Svätého. – – Už dlhšie žijeme časy, keď sa mnohým zdá, že viac strácajú, ako získavajú. Majú totiž pred očami iný cieľ: Dobrý život v pokoji a „blahobyte“ tu, na zemi. Tu a teraz. Hneď. Tomu vieme podriadiť svoje konanie veľmi rýchlo – obyčajní ľudia aj tí, ktorí majú ukazovať cestu. Dobre a ľahko sa ide zeleným údolím, keď však začneme stúpať k štítu hory, ubudne kvetov a pribudne skál, mnohí začneme váhať a pochybovať, či na „tej druhej strane“ sú naozaj zasľúbené zelené pastviny… Bez výstupu na vrchol hory to však nezistíme. Iba tam hore, ak kráčame s vierou, sa naša duša „usmeje“. – – Ciest je mnoho a ak po nich kráča človek verne a trpezlivo, s pomocou Radcu príde podľa zasľúbenia k cieľu – na miesta, kde Pán „pasie stádo a kde si cez poludnie odpočinie.“
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, Duchu Svätý, že prebývaš medzi nami, že si našou spätnou väzbou na Otca a Syna. Ďakujeme Ti, že nám dávaš odvahu a silu kráčať k vrcholom, aj keď to mnohokrát nie je ľahká cesta. Prosíme Ťa, uč nás po nej kráčať až do konca! Amen.
Pieseň: ES 175
Autor: Ľubomír Pankuch

Hospodin skúma všetky srdcia a pozná všetko, čo myseľ vytvorí. 1.Kronická 28,9
Podľa toho poznávame, že ostávame v ňom a On v nás, že nám dal zo Svojho Ducha. 1.Jána 4,13

Ján 20,19-23 • 1.Korintským 12,4-11 • 4.Mojžišova 11,11.14-17.