Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 6.7.2020

1.Kráľov 14,1-20
1 Vtom čase ochorel Járobeámov syn Abija. 2 Vtedy povedal Járobeám svojej žene: Vyber sa a preobleč, aby nepoznali, že si Járobeámova žena, a choď do Šíla. Tam je prorok Achija. Ten mi povedal, že budem kráľom nad týmto ľudom. 3 Vezmi si do ruky desať chlebov, koláče, krčah medu a choď k nemu. On ti oznámi, čo bude s chlapcom. 4 Járobeámova žena tak urobila. Odišla do Šíla, a vošla do Achijovho domu. Achija už však nevidel, lebo mu od staroby ochoreli oči. 5 Vtedy riekol Hospodin Achijovi: Hľa, prichádza Járobeámova žena pýtať si od teba radu o svojom synovi, lebo je chorý. Toto a toto jej povedz. Keď príde, bude sa robiť inou. 6 Keď Achija počul šuchot jej nôh, ako vchodom vstupovala, ozval sa: Vstúp, žena Járobeámova. Prečo sa robíš inou? Veď ja som poslaný k tebe s ťažkou zvesťou. 7 Choď, povedz Járobeámovi: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Pretože som ťa vyzdvihol z ľudu a ustanovil kniežaťom nad mojím izraelským ľudom, odtrhol som kráľovstvo od domu Dávidovho a dal som ho tebe. 8 Ale ty nie si taký ako môj služobník Dávid, ktorý zachovával moje príkazy a ktorý chodieval za mnou celým svojím srdcom, takže robil len to, čo je správne v mojich očiach. 9 Ale ty si spáchal viac zla ako všetci, čo boli pred tebou. Ty si odišiel, zhotovil si si iných bohov i liate modly, aby si ma popudzoval, a mňa si hodil za svoj chrbát. 10 Preto dopustím zlo na Járobeámov dom a vykántrim Járobeámovi všetko, čo je mužského rodu, nedospelých i dospelých v Izraeli. Vymetiem dom Járobeámov, ako sa vymetajú smeti, do úplného zničenia. 11 Kto z Járobeámových zomrie v meste, toho zožerú psy; kto na poli, toho zožerú nebeské vtáky, lebo Hospodin tak hovoril. 12 Ty sa však pober a choď domov! Keď tvoja noha vkročí do mesta, dieťa zomrie. 13 Žialiť bude nad ním celý Izrael a pochovajú ho. Lebo len on z Járobeámovcov sa dostane do hrobu, pretože z Járobeámovho domu len na ňom Hospodin, Boh Izraela, našiel niečo dobré. 14 Hospodin postaví kráľa nad Izraelom, ktorý v ten deň vykynoží dom Járobeámov. To je dnes – ale čo bude potom? 15 Hospodin zakláti Izraelom, ako sa kláti trstina vo vode; zavrhne Izrael z tejto dobrej zeme, ktorú dal ich otcom, a rozptýli ich na druhej strane Veľrieky, pretože si zhotovili ašéry, a tým popudzovali Hospodina. 16 A vydá Izrael pre Járobeámove hriechy, ktoré spáchal a ktorými zvádzal Izrael k hriechu. 17  Nato sa Járobeámova žena pobrala a prišla do Tirce. Keď vstupovala na prah domu, chlapec zomrel. 18 Pochovali ho a celý Izrael žialil nad ním podľa Hospodinovho slova, ktoré povedal prostredníctvom svojho služobníka, proroka Achiju. 19 Ostatné Járobeámove činy, ako bojoval a kraľoval, sú zapísané v Knihe letopisov izraelských kráľov. 20 Járobeám kraľoval dvadsaťdva rokov. Keď usnul so svojimi otcami, kráľom po ňom sa stal jeho syn Nádáb.

Hľadajme pomoc u Boha! Nedávno sme prežili stretnutie, ktoré sa nám hlboko vrylo do pamäti. Stretli sme zúfalého muža, ktorý pri tragickej udalosti prišiel o svoje dieťa. Napriek tomu, že sme mu nič o návšteve chrámu Božieho nehovorili, začal sa pred nami ospravedlňovať, že vo svojej bolesti a žiali nedokáže prísť na bohoslužby, do kostola, lebo to zväčšuje jeho žiaľ. V rozhovore sme pokračovali a zistili sme, že máva rôzne desivé sny, a tak vyhľadal odbornú pomoc – lekára, ktorý sa venuje bielej mágii a výkladu snov. Nadobudli sme dojem, že to nie je žiaľ, ktorý mu bránil v príchode do chrámu Božieho, ale okultné pôsobenie a výčitky svedomia, ktoré mu zabraňovali prijať Božiu milosť a prítomnosť. Ako je to v našom živote viery? Hľadáme cestičky, možno jednoduché riešenia, krásne lákavé okultné ponuky s tým, že Boh to nevidí a keď už nebudeme vidieť žiadne riešenie, potom sa obrátime na Hospodina, alebo si na Neho spomenieme ako na poslednú možnú šancu… Pamätajme však na to, že čas milosti, ktorý žijeme, nebude trvať naveky! Buďme si istí, že Boh sa nedá vysmievať! Čiňme pokánie, kým je čas a hľadajme Ho, dokiaľ sa nám dáva nájsť!