Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.2.2020

1.Korinťanom 7,1-9
1 O čom ste mi písali – dobre by bolo, keby sa človek nedotýkal ženy. 2 Ale aby sa vyhlo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá vlastného muža. 3 Nech muž plní svoje povinnosti k žene, podobne aj žena k mužovi. 4 Žena nevládne svojím telom, ale (jej) muž; podobne ani muž nevládne svojím telom, ale (jeho) žena. 5 Neodopierajte si manželské povinnosti, len ak so spoločným súhlasom na čas, aby ste sa venovali modlitbe, a zase sa zíďte, aby vás nepokúšal satan pre vašu nezdržanlivosť. 6 Toto vám uvádzam ako možnosť, nie ako rozkaz. 7 Rád by som bol, keby všetci ľudia boli, ako som ja; lenže každý má svoj zvláštny dar od Boha, jeden tak, druhý inak. 8 Neženatým a vdovám hovorím: dobre urobia, keď zostanú tak, ako som ja; 9 ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva, lebo lepšie je žiť v manželstve, ako horieť vášňou.

Buďme si navzájom obdarovaním. Manželstvo je skvelý dar. Sme si navzájom jeden pre druhého úžasnou Božou príležitosťou na to, aby sme objavovali život v Jeho plnosti. Žiaľ, vďaka svojej prirodzenosti, aj tento dar deformujeme. Naučíme sa vo vzťahoch, takpovediac, „chodiť“. Nakoniec sa manželstvá premenia na výmenný obchod, alebo na to, že sa navzájom „strpíme“. Bol toto Boží zámer, keď sa dívame na príbeh o Adamovi a Eve? Šlo skutočne o to, aby sme sa naučili, ako toho druhého ovládať a prinútiť plniť naše želania? Som presvedčený, že zámerom toho, aby sme si boli vzájomnou pomocou a oporou, siaha až potiaľ, aby sme si navzájom dávali priestor na rast. A aby sme nehľadeli viac na svoje predstavy, ale na to, ako môžeme pomôcť svojmu partnerovi (alebo ľuďom vo svojom okolí), aby sa stali tým, čo z nich Boh chcel mať. Ako je to teda? Poznám túžby toho, kto kráča vedľa mňa? Bol by som skutočne rád, ak by som mu ich naplnil? Som mu dnes ochotný pomôcť rásť na Boží obraz? Alebo žijem v nesprávnej rutine vo svojich predstavách a apatii? Nestaňme sa otrokmi svojich vášní, ale hľadajme túžby druhých! Ak tak totiž budú žiť obaja partneri, naplnia dobré dielo. Začnem teda od seba.
Modlitba: Ďakujem, Bože, že si stvoril rodinu. Ďakujem, že spájaš rozličných ľudí do jedného tela, aby si v ňom nechal vzniknúť nový život. Ďakujeme, že si chcel, aby sme všetci vzišli z lásky a v láske vyrastali. Odpusť hriechy, ktoré Tvoj zámer zničili a veď ľudí k dobrému a zodpovednému rodičovstvu a manželstvu. Amen.
Pieseň: ES 556
Autor: Peter Podlesný

Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť. 5.Mojžišova 6,6-7
Cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. 1.Timotejovi 1,5

1.Korinťanom 2,6-10 :: Modlíme sa za: Horná Strehová (No)