Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.4.2020

Marek 14,66-72
66 Keď bol Peter dolu vo dvore, prišla jedna zo služobných dievok veľkňazových 67 a uzrúc Petra, ako sa zohrieva, pohliadla na neho a povedala: Aj ty si bol s tým Ježišom Nazaretským! 68 On však zaprel hovoriac: Ani neviem, ani nerozumiem, čo vravíš. Potom vyšiel na nádvorie a kohút zaspieval. 69 Keď ho uzrela služobná dievka, zase začala hovoriť tým, čo stáli okolo: Tento je z nich! 70 A on znovu zaprel. O chvíľu tí, čo stáli okolo, znovu povedali Petrovi: Veru, z nich si, lebo si tiež Galilejec. Veď aj tvoja reč je podobná. 71 Tu sa začal zaklínať a prisahať: Nepoznám toho človeka, o ktorom hovoríte. 72 A hneď kohút druhý raz zaspieval. Vtedy si Peter spomenul na slová, ktoré mu povedal Ježiš: Skôr, ako kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš. A dal sa do plaču.

Keď sme v našom cirkevnom zbore privítali tieňové divadlo z Komlóša s predstavením „Pašie“, jedným z najsilnejších momentov bola práve scéna, kedy Peter zapieral svojho Pána: postupne pribúdali ruky, ktoré ukazovali na neho a usvedčovali ho z toho, že bol s Ježišom. Táto scéna sa nepochopiteľne odohrala len pár hodín po tom, čo sa Peter pred Pánom zaprisahával, že Ho nezradí. Peter si asi inak predstavoval vernosť svojmu Majstrovi. Upadol do stavu, v ktorom strácal kontrolu nad sebou… Prisahal, zaklínal sa: „Neznám toho človeka.“ Peter sa dostal do situácie, v ktorej urobil najhorší čin svojho života. Koľko takýchto sklamaní, či zrútených predstáv sme zažili aj my? A koľkých sa ešte dožijeme? Udalosti Veľkého týždňa nám ich každoročne pripomínajú. Dobrou správou však bolo, že týmto sklamaním sa tento príbeh neskončil… Vrcholom bolo Veľkonočné ráno. Čas, keď zlyhali predstavy Ježišových protivníkov o tom, že je koniec, že zvíťazili nad Nazaretským. Nikdy teda neprestávajme dúfať v odpustenie, ani keď zlyháme ako Peter. Kiež by aj z nášho srdca zakaždým, keď zlyháme, či zaprieme, vyšla úprimná ľútosť a vyznanie: „Pane, Ty vieš, že ťa milujem.“
Modlitba: Ďakujem, Ježišu, že si urobil všetko pre našu záchranu sám. Nikto Ti nemohol pomáhať, aby nevyzeralo, že je spoluvykupiteľom. Každý musel zlyhať. Ďakujem, že aj moje zlyhania dokážeš obrátiť na Tvoju slávu, ale prosím, aby si cezo mňa vykonal aj mnoho dobra. Amen.
Pieseň: ES 97
Autor: Anna Kukulová

Kráľ Izraela, Hospodin, je uprostred teba, neboj sa viac zlého. Sofoniáš 3,15
Ježiš povedal učeníkom: „Čo ste takí ustrašení? Ešte stále nemáte vieru?“ Marek 4,40

Jób 38,1-11; 42,1-6 :: Modlíme sa za: Liptovská Kokava (Lo)