Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.5.2022

1.Jána 4,17-21
17 V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je On, takí sme aj my v tomto svete. 18 V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože (príčinou) strachu sú úzkosti pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. 19 My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý. 20 Keď niekto hovorí: Milujem Boha, a nenávidí brata, je klamár, lebo kto nemiluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? 21 A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata.

Nepochopiteľná Božia láska k nám, ľuďom. Bol to práve apoštol Ján, kto nám vo svojom Evanjeliu zaznamenal slová Pána Ježiša: „Tak Boh miloval svet, že Svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ Niekedy sa nám zdá byť aj nespravodlivé, že On miluje nielen poriadnych a dobrých ľudí, ale túži zachrániť pre večný život aj toho najkrutejšieho vraha. A ako my prijímame Božiu ponuku lásky k nám osobne? Tešíme sa z nej? Uverili sme v lásku, ktorú má Boh k nám? Veď On pozná i všetky naše zlyhania, náš egoizmus, pýchu. Vidno to na našich tvárach, že aj nás Boh miluje tak, ako nikto iný na svete? Ďakujme Pánu Bohu, že aj my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. A podľa našich možností sa snažme aj my svedčiť iným, a najmä trpiacim ľuďom zvestovať nekonečnú Božiu lásku.
Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, za Tvoju lásku, ktorá prišla, keď sme boli ešte Tvojimi nepriateľmi. Odpusť, že Ťa ani teraz celkom neprijímame. Rozlievaj Svoju lásku v našich srdciach a prostredníctvom nás zachraňuj aj ďalších ľudí! Amen.
Pieseň: ES 536
Autor: Emília Hrešková

Hospodin, prosím, pomôž! Hospodin, prosím, dopraj úspech! Žalm 118,25
A Boh pokoja, nech vás zdokonalí v každom dobre, aby ste plnili Jeho vôľu. Židom 13,20-21

Ján 14,1-6 •  Modlíme sa za: Kolárovo (DNS)