Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 7.6.2022

Veľpieseň 2,8 – 3,11
8 Čuj! Môj milý! Ajhľa, to on prichádza. Vystupuje na vrchy, poskakuje po pahorkoch. 9 Môj milý podobný je gazele alebo mladému jeleňovi; ajhľa, tu stojí za naším múrom, pozerá cez okno, nazerá cez mreže. 10 Môj milý sa ozval a povedal mi: Vstaň, moja milovaná, kráska moja, a poď! 11 Veď hľa, zima sa pominula, dážď prestal, odtiahol. 12 Kvety sa zjavujú na zemi, priblížil sa čas spevu a hlas hrdličky počuť v našom kraji. 13 Figovník už sfarbil svoje mladé plody a kvitnúci vinič rozdáva vôňu. Vstaň, moja milovaná, kráska moja, a poď! 14 Holubica moja, v skalných zákutiach a v skrýši príkrych svahov ukáž mi svoju tvár. Daj mi počuť svoj hlas; lebo tvoj hlas je príjemný a tvoja tvár je spanilá. 15 Pochytajte nám líšky, maličké líšky, ktoré ničia vinice; naše vinice práve kvitnú. 16 Môj milý patrí mne, ja patrím jemu, jemu, čo pasie medzi ľaliami. 17 Skôr, ako zaveje večerný vánok a zmiznú tiene, vráť sa, milý môj, a podobný buď gazele alebo mladému jeleňovi na vrchoch béterských!
3, 1 Na svojom lôžku som za nocí hľadala toho, ktorého zo srdca ľúbim; hľadala som ho, ale som ho nenašla. 2 Vstanem a obehnem mesto, ulice i námestia; pohľadám toho, ktorého zo srdca ľúbim; hľadala som ho, ale nenašla. 3 Našli ma strážcovia, čo chodia po meste. Nevideli ste toho, ktorého zo srdca ľúbim? 4 Sotva som však poodišla od nich, našla som toho, ktorého zo srdca ľúbim. Chytila som ho, a viac ho nepustím, dokiaľ ho neprivediem do domu svojej matky, do izby tej, ktorá ma počala. 5 Zaprisahávam vás, dcéry jeruzalemské, pri gazelách a poľných jeleniciach: neprebúdzajte a nerušte lásku, kým sama nechce. 6 Kto to vystupuje z púšte ako dymové stĺpy, rozvoniavajúce myrhou a kadidlom, všetkými vonnými práškami kramára? 7 Hľa, lôžko Šalamúnovo! Šesťdesiat hrdinov je vôkol neho z hrdinov Izraela. 8 Každý z nich vládne mečom, cvičení sú v boji. Každý má svoj meč pri boku kvôli nočným postrachom. 9 Kráľ Šalamún si spravil prenosný trón z libanonského dreva. 10 Jeho stĺpy zhotovil zo striebra, baldachýn zo zlata, sedadlo z purpuru, jeho vnútro je vyložené ebenom. 11 Vyjdite, dcéry jeruzalemské, hľaďte, vy dcéry sionské, na kráľa Šalamúna s korunou, ktorou ho matka korunovala v deň jeho svadby, v deň, keď sa zo srdca radoval.

Neutíchajúca láska. Veľpieseň je v Biblii sériou ľúbostných básní. Je to jedinečná oslava vzájomnej oddanosti, vernosti, túžby, ľudskej sexuality a vášnivej lásky muža a ženy, o ktorú sa vzájomne spolu delia. Nie je v tom nič nedovolené, či hriešne. Láska je to najkrajšie, čoho je človek schopný, v nej vyjadruje oddanosť, nehu, ale aj pečať, zmluvnú túžbu po zjednotení. Láska Božia, obetavá, túžiaca a slúžiaca, je vo Veľpiesni opísaná v celej škále zaľúbenosti muža a ženy. – – O láske čítame v celej Biblii a vrcholí v 1Kor 13. Láska, ktorá je opísaná vo Veľpiesni, je čistá, dokáže čakať, byť verná, hľadajúca, a keď sa naplní, prichádza v kráse, ako keď prichádza jar. Hovorí sa, že láska hory prenáša. – – Túžime byť stále v blízkosti milovanej osoby, vyhľadávame jej spoločnosť, očakávame ju, túžime pre ňu urobiť možné aj nemožné. Tak by to malo byť aj vo vzťahu k Bohu. Očakávať Jeho príchod s radosťou, túžiť po Ňom, byť stále v Jeho blízkosti a plniť Jeho vôľu. Nechať sa Ním naplniť. Božie Slovo i skúsenosť nás učia, že Boh človeka miluje. Nechajme plynúť lásku v našich manželstvách, v rodinách a šírme ju všade okolo nás podľa vzoru Pána Ježiša! Nehanbime sa povedať naším blízkym: „mám ťa rád/a, milujem ťa“, lebo vtedy budú naše srdcia naplnené aj Božou láskou.
Modlitba: Drahý Pane Ježišu! Ďakujeme Ti za Tvoju lásku, ktorú si nám prejavil na kríži. Ďakujeme Ti, že nás miluješ, aj napriek našim chybám a nedostatkom. Posilňuj nás, aby sme aj my dokázali milovať ľudí okolo nás bez rozdielu – či sú to naši príbuzní, alebo naši nepriatelia – tak, ako to dokážeš iba Ty! Nech sa Tvoja láska rozhojňuje medzi ľuďmi aj skrze nás! Amen.
Pieseň: <a href="http://audio.evav.