Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.2.2020

1.Korinťanom 7,10-16
10 Manželom však prikazujem – vlastne nie ja, ale Pán: nech žena neodchádza od muža – 11 a ak by aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri s mužom. A muž nech neprepúšťa ženu! 12 Ostatným hovorím ja, nie Pán: ak niektorý brat má neveriacu ženu a ona chce žiť s ním, nech ju neprepúšťa. 13 A ak niektorá žena má neveriaceho muža a on chce žiť s ňou, nech neopúšťa muža. 14 Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena posväcuje sa v bratovi; veď ináč vaše deti boli by nečisté, a predsa sú sväté. 15 Ak sa však neveriaci chce rozviesť, nech sa rozvedie; v takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrocky viazaní, Boh vás povolal ku pokoju. 16 Či ty, žena, vieš, či zachrániš muža? Alebo či ty, muž, vieš, či zachrániš ženu?

Posväcujme sa navzájom vernosťou! Vernosť je zabudnutá cnosť. Zotrvať pri veciach, ktoré sú známe, pri vzťahoch, ktoré mnoho prežili, to nebýva vždy jednoduchšou voľbou. Ľahšie je vymeniť, modernizovať, použité zanechať, pokazené neopravovať. Tento pragmatizmus prenášame aj do vzťahov. Sľub „zotrvať spolu v dobrom aj v zlom“ – je zabudnutý. Pozor! Opustiť vzťah však nemusí človek iba fyzicky, ale aj duševne. Zanevrieť na človeka môžem aj v srdci, napriek tomu, že s ním žijem v jednej domácnosti. Presvedčenie, že človek sa nezmení, alebo mu nie je možné odpustiť, nie je Kristovým presvedčením. Vďaka Bohu za to! Inak by sme boli všetci dávno stratení. Je zvláštne, že napriek našim zlyhaniam sa tešíme, že nás dobrý Boh nezavrhne. No pre menšie prečiny, akých sme sa dopustili voči Nemu, v srdci opustíme svojich blízkych. Tým sme podobný nespravodlivému sluhovi. Ak je to čo len trocha možné, zostaňme verní! Posväcujme vzťahy tým, že naše „Áno“, zostane „Áno“!
Modlitba: Ďakujem, Pane Ježišu, že si priniesol odpustenie pre všetkých. Odpusť, že ho chcem často len prijímať pre seba, ale nie aj darovať. Ži vo mne a konaj Svoje odpustenie cezo mňa v rodine, práci, cirkvi a všade medzi ľuďmi. Amen.
Pieseň: ES 560
Autor: Peter Podlesný

Spievajte Hospodinovi, oslavujte Hospodina, lebo vytrhol život úbožiaka z ruky zločincov. Jeremiáš 20,13
Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Lukáš 1,52

4.Mojžišova 6,22-27 :: Modlíme sa za: Horné Saliby (Ba)