Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.4.2020

Marek 15,1-15
1 A hneď na úsvite poradili sa veľkňazi so staršími, zákonníkmi a s celou radou, potom poviazali Ježiša, odviedli Ho a odovzdali Pilátovi. 2 Pilát sa Ho spýtal: Či si Ty kráľ židovský? A On odpovedal: Ty hovoríš. 3 Veľkňazi všeličo žalovali na Neho 4 a Pilát sa Ho znova a znova opytoval: Nič neodpovedáš? Čo všetko žalujú na Teba! 5 Ale Ježiš nič viac neodpovedal, takže sa Pilát divil. 6 Na každý sviatok prepúšťal im však väzňa, ktorého si vyžiadali. 7 Práve bol väznený akýsi Barabbáš s povstalcami, ktorí sa pri vzbure dopustili vraždy. 8 Zástup sa teda valil hore (k Pilátovi) a začal ho žiadať o to, čo im robieval. 9 A Pilát im odpovedal: Či chcete, aby som vám prepustil kráľa židovského? 10 Lebo vedel, že Ho veľkňazi vydali zo závisti. 11 Ale veľkňazi pobúrili zástup, aby im radšej prepustil Barabbáša. 12 Pilát zase prehovoril: A čo urobiť s tým, ktorého voláte židovským kráľom? 13 Oni však znova skríkli: Ukrižuj Ho! 14 Pilát sa ich spýtal: A čo zlé urobil? Ale oni ešte väčšmi kričali: Ukrižuj Ho! 15 Nato Pilát, aby vyhovel ľudu, prepustil Barabbáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal Ho, aby Ho ukrižovali.

„Pilát sa Ho spýtal: Či si Ty kráľ židovský? A On odpovedal: Ty hovoríš.“ V každej šachovej partii je kráľ najdôležitejšou figúrkou. Všetky ostatné figúrky majú len jednu úlohu – bojovať za svojho kráľa. Kráľ je pritom najslabšou figúrkou. Je pomalý, zraniteľný, poraziteľný. Silný je vtedy, ak má pri sebe pešiakov, služobníkov, čo bojujú a ochraňujú ho. – – Pilát mal moc a možnosti. Mal svojich strelcov, jazdcov, pešiakov. Bol opevnený vo svojom pretóriu. Ten druhý Kráľ je sám, Jeho „pešiaci“ dezertovali, ušli, zapreli Ho. Ježiš je ponížený Kráľ a Jeho služobníctvo je mimo tejto hry. Tento zápas nie je rovný, zdá sa byť nefér. Nie je možné s takýmto rozložením vyhrať. Ľudský pohľad je však iný ako Boží. Víťazom na tejto zemi je ten, čo vezme život inému. No skutočným víťazom sa stáva ten, kto dokáže darovať život aj za cenu, že stratí svoj vlastný. Taký bol Ježiš. On sa v záťažovej situácii dokázal ako pravý Víťaz. Dokážme sa aj my v zranení, bolesti, chorobe, či smútku ako tí, čo majú vo svojom srdci Víťaza! Nedajme sa premôcť ľudskosťou a zbabelým umývaním rúk – naplňme sa pokorou!
Modlitba: Pane Ježišu, odpusť nám pýchu a zbabelosť, keď utekáme pred problémom, či sami pred sebou. Vlej nám do sŕdc lásku, ktorou by sme premohli moc nepriateľa. Aby sme boli hodní Tvojho kráľovstva. Amen.
Pieseň: ES 98
Autor: Denisa Vargová

Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti! Žalmy 51,14
Váš zármutok sa premení na radosť. Ján 16,20

Lukáš 22,1-6 :: Modlíme sa za: Liptovská Porúbka (Lo)