Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.6.2020

Títovi 2,1-15
1 Ty však hovor, ako sa patrí na zdravé učenie: 2 Starší mužovia nech sú striezliví, čestní, mierni, zdraví vo viere, láske a trpezlivosti; 3 podobne aj staršie ženy nech sú v správaní také, ako sa patrí na sväté, nie ohováračné, ani nie otrokyne mnohého vína, (ale) učiteľky dobra, 4 aby poučovali mladé ženy, ako byť milými k (svojim) mužom a láskavými k deťom, 5 miernymi, cudnými, domáckymi, dobrými, poddanými svojim mužom, aby slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu. 6 Podobne napomínaj aj mladších mužov, aby boli vo všetkom mierni. 7 Dávaj (im) seba za vzor dobrých skutkov; v učení dokazuj neporušenosť a dôstojnosť, 8 (poskytuj im) zdravé, bezúhonné slovo, aby sa protivník zahanbil, nemajúc čo zlého povedať o nás. 9 Otroci nech sú svojim pánom vo všetkom poddaní, milí, nech im neodvrávajú, 10 nech ich neokrádajú, ale nech im dosvedčujú všemožnú poctivú vernosť (tak), aby boli ozdobou učeniu nášho Spasiteľa Boha u všetkých (ľudí). 11 Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, 12 vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, 13 očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, 14 ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky. 15 Toto hovor, (takto) napomínaj, karhaj so všetkou dôraznosťou a nikto nech tebou nepohŕda.

Kto ťa vychováva? V druhej polovici minulého storočia našli v Indii asi šestnásťročné dievča, odchované vlčou svorkou. Behala po štyroch, na ľudí vrčala, cerila zuby, bola agresívna. Podarilo sa ju chytiť, ale snaha lekárov a opatrovateľov bola márna. Dievča v „zajatí“ skoro zomrelo. Výchova vlčice a svorky ju naučilo, ako sa správať a uživiť v džungli. Dnešný svätý text nám ukazuje cestu, ako sa nedať „zvlčiť“ svetu. Ako žiť, aby Slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu. V G 6,8 čítame: „Kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu; kto rozsieva Duchu, z Ducha bude žať večný život“. Kto sa dá „zvlčiť“ svetu, zahynie, zožne skazu. Pavol nás volá k životu pod vedením Svätého Ducha, z ktorého vzíde večný život. Rozhodnutie pre jedno, či druhé závisí práve od toho, komu sa dáme viesť, kto nás motivuje. Či je to zjavená milosť Božia v Pánovi Ježišovi, alebo povoľovanie telu, ku ktorému nás volá hriech. Prvá cesta je úzka a tŕnistá, druhá široká a hladká. Na konci prvej je tesná brána, ktorá vedie do života. Na konci druhej je široká brána vedúca do zahynutia. Rozhodnutie je na každom z nás.
Modlitba: Pane drahý, veď nás, prosíme, Svojím Svätým Duchom, aby sme nestratili cestu spasenia. Pane Ježišu Kriste, Tvoja dokonalá láska nech nám dá silu kráčať za Tebou v každodenných zápasoch nášho života. Amen.
Pieseň: ES 458
Autor. Slavomír Gallo

Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba, že je odčinená jeho vina. Izaiáš 40,2
Aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Rimanom 8,21

2.Mojžišova 3,13-20 :: Modlíme sa za: Partizánska Ľupča (Lo)