Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.6.2022

Veľpieseň 4,1 – 5,1
1 Aká si krásna, moja milovaná, aká si krásna! Oči tvoje – holubice za tvojím závojom. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, čo zostupuje z gileádskych vrchov. 2 Tvoje zuby sú ako práve ostrihané stádo oviec, čo vystupuje z kúpeľa. Každá z nich má po dvoje mláďat, jalovej medzi nimi niet. 3 Tvoje pery sú ako šarlátová niť, tvoja reč je pôvabná. Tvoje sluchy sú ako krížalky granátového jablka za tvojím závojom. 4 Tvoj krk je ako veža Dávidova, vystavená v pevnosť; tisíc štítov visí na ňom, všetko sú to štíty rytierske. 5 Tvoje dva prsníky sú ako dve mláďatá, gazelie dvojčatá, ktoré sa pasú medzi ľaliami. 6 Skôr, ako zaveje večerný vánok a zmiznú tiene, vyjdem si na vrch myrhový a na kadidlový pahorok. 7 Celá si krásna, moja milovaná, a škvrny na tebe niet. 8 Príď z Libanonu, snúbenica; príď z Libanonu a zostúp! Zostúp z vrcholca Amánu, z vrcholca Semíru a Chermóna, z brlohov levov a z vrchov leopardov. 9 Uchvátila si mi srdce, sestra, moja snúbenica. Uchvátila si mi srdce jediným svojím pohľadom, jediným dielikom svojho náhrdelníka. 10 Aké sú krásne tvoje ľúbosti, moja sestra, snúbenica. O čo vzácnejšie sú tvoje ľúbosti než víno. A vôňa tvojich olejov nad všetky balzamy. 11 Tvoje pery rosia med, snúbenica. Med a mlieko je pod tvojím jazykom. A vôňa tvojich šiat je ako vôňa Libanonu. 12 Zavretou záhradou je moja sestra, snúbenica, zavretou záhradou, zapečateným prameňom. 13 Tvoje výhonky tvoria granátovníkový sad s najvzácnejším ovocím, hennou a nardom. 14 Nard a šafrán, vonná trsť a škorica so všetkými kadidlovými drevinami, myrha a aloe i všetky prevzácne balzamy. 15 Prameň záhradný, studnica živej vody, čo prúdi z Libanonu. 16 Prebuď sa, severný vietor, a príď, južný vánok. Prevej mi záhradu, nech rozváňajú jej balzamy. Nech vstúpi môj milý do svojej záhrady, nech okúsi jej prevzácne ovocie.
5, 1 Vchádzam do svojej záhrady, sestra, snúbenica. Zbieram svoju myrhu a svoj balzam. Jem svoj plást a svoj med. Pijem svoje víno a svoje mlieko. Jedzte, priatelia, a pite; opájajte sa, moji milí!

Si milovaná/ý. Pri čítaní Veľpiesne si stále nanovo uvedomujem veľkosť Božej lásky k človeku. Už od prvých strán Biblie vidíme, ako veľmi Pánu Bohu záležalo na Adamovi, keď mu stvoril rovnocennú družku – Evu. Odvtedy mnoho manželských párov mohlo zažiť Božiu lásku v podobe manželského partnera. Keď sme dnes čítali: „Aká si krásna, moja milovaná, aká si krásna!“, spomenuli sme si možno na začiatky nášho vzťahu a na krásne vyznania a sme Pánu Bohu vďační za nášho manželského partnera. Možno ste však o toho svojho prišli, alebo sa za neho ešte stále túžobne modlíte a čakáte, kedy vám ten váš vymodlený povie: „Uchvátila si mi srdce, sestra, moja snúbenica.“ Bez ohľadu na to, ku ktorej skupine patríte, dokonca aj keď ste ostali slobodní, môžeme sa spoločne tešiť z jednej Lásky, ktorú máme spoločnú: Je to Božia láska k tebe, aj ku mne. Je tu stále niekto, kto nám vyznáva lásku: „Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť“ (Jer 31,3). Je to náš Boh, ktorý nám Svoju lásku dokázal v Ježišovi Kristovi: „Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem“ (J 15,13-14). Prajem ti, aby si si aj dnešný deň uvedomil/a, že si milovaný/á.
Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že si nás stvoril s láskou a pre lásku. Odpusť, že Ťa málo milujem. Prosím Ťa, rozlievaj Svoju lásku v mojom srdci, očisti ho a veď ma životom! Amen.
Pieseň: ES 229
Autor: Oľga Kaňuchová

Hospodin ochudobňuje i obohacuje, ponižuje i povyšuje. 1.Samuelova 2,7
Nespájajte vieru v nášho Pána slávy, Ježiša Krista, s uprednostňovaním niekoho. Jakuba 2,1

Skutky apoštolov 8,(9-11)12-25 •   Modlíme sa za: Liptovský Hrádok (…