Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.7.2020

1.Kráľov 17,7-16
7 Po nejakom čase však potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa. 8 Vtedy mu zaznelo slovo Hospodinovo: 9 Vstaň, choď do Sarepty, ktorá patrí k Sidónu, a bývaj tam. Prikázal som tam vdove, aby ťa živila. 10 Vstal teda a odišiel do Sarepty. Keď prišiel k bráne mesta, bola tam práve vdova, ktorá zbierala drevo. Zavolal na ňu: Prines mi, prosím, trochu vody v nádobe, nech sa napijem. 11 Keď mu šla priniesť, zavolal za ňou: Prines mi so sebou aj krajec chleba. 12 Ona však povedala: Akože žije Hospodin, tvoj Boh, nemám nič upečené. Mám iba za hrsť múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram zopár kúskov dreva, idem to pripraviť sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, zomrieme. 13 Nato jej Eliáš povedal: Neboj sa, choď, urob ako hovoríš, ale urob z toho najprv malý posúch a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi urobíš potom. 14 Lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Z hrnca sa neminie múka, ani z krčaha nebude chýbať olej až do dňa, keď Hospodin zošle na zem dážď. 15 Odišla teda, urobila podľa Eliášovho slova, jedla ona i on, i jej domácnosť po tie dni. 16 Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal prostredníctvom Eliáša.

Boh nezabúda na tých, ktorí dokážu zabúdať na seba. Boh sa o Svojho proroka stará aj v čase sucha. Posiela Eliáša do dediny Sarepta. V mestskej bráne stretáva vdovu, ktorú prosí o vodu a chlieb. Táto chudobná žena môže odmietnuť prosbu proroka a dať posledné jedlo svojmu synovi. – – Tou druhou možnosťou je urobiť zúfalý krok viery. Ktorú možnosť by si si zvolil ty, milý brat, milá sestra? Tá žena sa rozhodla urobiť krok viery a spoľahnúť sa na slovo proroka: „Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Z hrnca sa neminie múka…“ Bola tak svedkom Božieho zázraku a požehnania. Boh totiž nezabúda na tých, ktorí sú ochotní zabúdať na seba a dať na prvé miesto Božie veci. Viera je vždy krokom medzi zasľúbením a istotou. Každý zázrak sa začína takýmto malým krokom poslušnosti. A naplnenie Božieho sľubu zvyčajne uvidíme až potom, keď ten prvý krok urobíme. Možno dnes aj teba Boh pred takýto krok postaví.
Modlitba: Drahý Pane, ďakujeme Ti, že sa o nás staráš často spôsobom, ktorý nás prekvapuje. Daruj nám, prosíme, odvahu viery, s ktorou môžeme aj dnes uvidieť Tvoje zázraky. Pomôž nám zabúdať na seba a hľadieť viac na veci Tvojho kráľovstva. Amen!
Pieseň: ES 230; 484
Autor: David Bázlik

Opäť budem konať divy pre tento ľud, div za divom, a múdrosť jeho mudrcov sa stratí, rozumnosť jeho rozumných sa skryje. Izaiáš 29,14
Ježiša počúvalo množstvo ľudí, ktorí sa s úžasom pýtali: Odkiaľ to ten človek má? Aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo? Aké mocné činy sa dejú jeho rukami! Marek 6,2

Marek 11,(20.21)22-26 :: Modlíme sa za: Pribylina (Lo)