Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 8.7.2022

Rút 3,1-18
1 Potom jej povedala svokra Noémi: Dcéra moja, nemám ti vyhľadať domov, aby si sa mala dobre? 2 Veď Bóaz, s ktorého dievkami si bola, je náš známy. Ajhľa, tejto noci previeva jačmeň na humne. 3 Umy sa a natri masťou, obleč si rúcho a zíď do humna. Nedaj sa však poznať tomu mužovi, kým neprestane jesť a piť! 4 Keď si ľahne, všimni si to miesto, na ktoré si ľahne; potom príď, odkry prikrývku na jeho nohách a ľahni si. On ti potom povie, čo máš robiť. 5 Odpovedala jej: Urobím všetko, čo mi hovoríš. 6 Potom zišla do humna a urobila všetko, čo jej prikázala svokra. 7 Keď sa Bóaz najedol a napil – bol v dobrej nálade a šiel si ľahnúť na kraj hŕby obilia – tíško prišla, odkryla prikrývku na jeho nohách a ľahla si. 8 Okolo polnoci sa ten muž strhol, a keď sa nahol, hľa: pri jeho nohách ležala žena. 9 Spýtal sa: Kto si? Odpovedala: Som Rút, tvoja služobnica. Rozostri okraj svojho plášťa na svoju služobnicu, lebo si odkupujúci príbuzný. 10 Vtedy povedal: Nech ťa požehná Hospodin, dcéra moja! Svojou poslednou láskou si prekonala svoju lás ku na začiatku, pretože si nešla ani za chudobnými ani za bohatými mládencami. 11 Teraz sa však neboj, dcéra moja! Urobím ti všetko, čo si želáš. Veď všetci moji spoluobčania vedia, že si statočná žena. 12 Teraz, pravda je, že som odkupujúcim príbuzným, ale je ešte bližší odkupujúci, ako som ja. 13 Tejto noci prenocuj tu, a ak ráno bude chcieť uplatniť svoje príbuzenské právo, dobre, nech ho uplatní. Ak ho však nebude chcieť uplatniť, potom ho uplatním ja – akože žije Hospodin! Lež až do rána! 14 I ležala pri jeho nohách až do rána. Potom vstala skôr, ako niekto môže spoznať iného, lebo povedal: Nech sa nedozvedia, že táto žena prišla do humna! 15 A dodal: Daj sem plášť, ktorý máš na sebe, a podrž ho! Podržala ho. Potom nameral šesť mier jačmeňa a naložil jej ho. A ona odišla do mesta. 16 Keď prišla ku svokre, tá sa jej spytovala: Čo je s tebou, dcéra moja? Oznámila jej všetko, čo jej učinil onen muž. 17 Povedala: Týchto šesť mier jačmeňa mi dal, lebo mi povedal: Nemôžeš sa vrátiť naprázdno ku svojej svokre! 18 Potom jej Noémi povedala: Čakaj, dcéra moja, kým sa nedozvieš, ako sa to skončí, lebo onen muž si neoddýchne, kým to dnes neskončí.

Kto je skutočným vykupiteľom? V Izraeli si mal muž po smrti brata vziať jeho ženu za manželku, aby pokračovala rodová línia. Rút zomrel nielen muž, ale aj jeho brat a svokor. So svokrou Noémi boli odkázané samé na seba. Rút sa preto zapojila do zbierania klasov jačmeňa na poli, ktoré patrilo Bóazovi. Ukázalo sa, že Bóaz bol blízky príbuzný ich rodine, a teda kvalifikovaný, aby sa stal odkupujúcim príbuzným – vykupiteľom. Bóaz bol ochotný kúpiť si ich majetok, oženiť sa s Rút a postarať sa o ne. Kto je však „skutočným“ vykupiteľom v tomto príbehu? Je ním naozaj Bóaz? Bóaz bol zrejme starší muž a určite nedokázal zabezpečiť Rút po zvyšok jej života. Je tou vykupiteľkou Rút? Nebyť Rút, jej lásky a vernosti, Noémi by nikdy nebola vykúpená. A čo Óbéd? Bol starým otcom Dávida, prostredníctvom ktorého prišiel Vykupiteľ sveta. Alebo je skutočným Vykupiteľom Boh? Jeho ruku vidíme predsa vo všetkom. Boh zoslal hlad a Noémina rodina musela ísť do Moábu, kde bola Rút. Tú viedol tak, že „náhodou“ išla na Bóazovo pole. Ešte predtým ustanovil zákon o odkupujúcom príbuznom a umožnil Rút počať dieťa. Boh mal v pláne priviesť na svet Dávida a skrze neho Svojho Syna Ježiša Krista – toho skutočného Vykupiteľa. „On vydal za nás Seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil Svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky“ (Tít 2,14).
Modlitba: Ježišu, ďakujeme Ti, že si náš Vykupiteľ! Bez Teba by sme boli stratení. Odpusť, že si niekedy namýšľame, že si od Teba zaslúžime niečo dobré. Veď našu myseľ k pokore, ktorá lieči okolie a pomáha k dobrému životu v láske! Amen.
Pieseň: ES 137
Autor: Jaroslav Kopčok