Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.6.2022

Veľpieseň 5,2-16
2 Ja spím, no srdce moje bdie. Čuj! Môj milý klope: Otvor mi, sestra, milovaná moja, holubica moja, moja dokonalá, lebo mám hlavu rosou premočenú a kadere nočnými kropajami. 3 Vyzliekla som si sukňu, prečo ju znova obliekať? Umyla som si nohy, prečo ich znova zašpiniť? 4 Môj milý siahol rukou cez otvor a city sa vzbúrili vo mne. 5 Vstala som otvoriť môjmu milému a moje ruky zvlhli myrhou, i moje prsty myrhou tekutou na kľučke závory. 6 Otvorila som svojmu milému, ale môj milý sa obrátil a odišiel. Bola som bez seba, keď hovoril. Hľadala som ho, ale nenašla. Volala som – ale neozval sa mi. 7 Našli ma strážcovia, čo chodia po meste. Zbili ma a doráňali; strhli zo mňa ručník strážcovia hradieb. 8 Zaprisahávam vás, dcéry jeruzalemské, ak nájdete môjho milého, čo mu poviete? Že som chorá od lásky! 9 O čo je tvoj milý viac ako iný, ty, najkrajšia zo žien? O čo je tvoj milý viac ako iný, že nás tak zaprisahávaš? 10 Môj milý je svieži a červený, vyniká medzi desaťtisícami. 11 Jeho hlava je rýdze zlato. Jeho kadere – strapce palmových kvetov, čierne sťa havran. 12 Jeho oči sú ako holuby pri vodných tokoch, ktoré sa v mlieku kúpu a sedia v hojnosti. 13 Jeho líca sú ako hriadka balzamu, na ktorej rastú vonné byliny. Jeho pery sú ľalie, vydávajú tekutú myrhu. 14 Jeho ruky sú zlaté valce, vykladané taršíšskym drahokamom. Jeho telo je kus slonoviny, obložený zafírom. 15 Jeho lýtka sú alabastrové stĺpy, položené na zlatých podstavcoch. Vyzerá ako Libanon, je vyberaný ako cédre. 16 Jeho podnebie – samá sladkosť, a všetko na ňom je vábne. Taký je môj milý, taký je priateľ môj, dcéry jeruzalemské.

Opojená láskou k Pánovi Ježišovi. Láska milej, láska nevesty Kristovej – Cirkvi, predstavuje lásku bdejúcu a čakajúcu. Čistá a bezúhonná láska nevesty sa raduje z toho, že nemusí žiť sama pre seba, že môže tvoriť spoločenstvo so svojím Ženíchom – Pánom Ježišom Kristom. Zaujímavý je v texte moment, keď sa milá spamätala, až keď milý odišiel. Hnaná láskou, vychádza do ulíc mesta, hľadá milého, ktorý sa jej stratil. Vidíme tu zápasiacu lásku – za každú cenu nájsť milého. Láska je odvážna, nehľadí na seba, na svoju česť, riskuje, nedokáže zostať stáť so založenými rukami. Musí von do ulíc, hľadá a hľadá. Na postave milej, ktorá takto hľadá, sa zvlášť jasne rysuje láska, ktorá velí, rozhoduje sa a podstupuje skúšky. Nenachádza hneď. Na neúspechoch a márnom hľadaní vidieť jej veľkosť… Kto prijal výzvu lásky, vzal na seba kríž. Láska nemá ďaleko k sebazničeniu (Pán Ježiš na kríži). Zahorme nanovo láskou k Pánovi Ježišovi Kristovi, krásnemu Ženíchovi našich duší, hľadajme Ho, dokiaľ sa nám dáva nájsť! Nechajme sa nanovo opojiť láskou k Nemu – jedinečnému, krásnemu, čistému, vznešenému a plnému života!
Modlitba: Milý Pane Ježišu, daj mi, prosím Ťa, milosť, aby moje srdce zahorelo opäť prvou láskou k Tebe, aby som raz nepočul/a z Tvojich úst: „Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku!“ (Zj 2,4). Amen.
Pieseň: ES 460
Autor: Gabriela Kmošenová

Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti; ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť; ale ty ho opanuj! 1.Mojžišova 4,7
Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní! Galatským 5,1

Skutky apoštolov 11,1-18 •  Modlíme sa za: Liptovský Hrádok – Dovalovo (LOS)