Tesnou bránou: Zamyslenie na deň 9.8.2020

9. nedeľa po Svätej Trojici
Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viac žiadať. Lukáš 12,48

Matúš 13,44-46
44 Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl; od radosti nad ním ide, predá, čo má, a kúpi to pole. 45 Ďalej podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly; 46 keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju.

Predvídavá múdrosť. Dnešná nedeľa hovorí o tom, že máme byť prezieravými ľuďmi, ktorí vopred veci uvážia, premyslia, ktorí budú mať schopnosť odhadnúť dôsledky a budúcnosť svojho konania, rozhodnutia. Poklad a perla sú drahocenné veci. Tak je to s Pánom Ježišom a Jeho kráľovstvom. Príbehy hovoria o vysokej cene a skrytosti nebeských darov. Možno aj my sme obchádzali alebo obchádzame tento poklad. Krista zvestuje cirkev a vo svete je zjavný mnohorakým spôsobom, ale pre mnohých je skrytý. Boh však chce, aby sme Ho našli: „Našli ma tí, čo ma nehľadali, verejne som sa zjavil tým, čo sa na mňa nedopytovali“ (R 10,20). Napríklad Samaritánka, Pavol, žalárnik vo Filipách a iní. Človek našiel poklad na poli a aby si ho mohol nechať, znova ho schová, predá, čo má a kúpi si pole. Druhý príbeh však opisuje človeka, ktorý hľadá vzácnu perlu. Bola taká vzácna, že dal za ňu všetko. Podobne, ako Etiópčan alebo Kornélius. Hľadali a našli, ich námaha, modlitby a túžby neboli zbytočné. Predchádzajúci život nie je rozhodujúci – nezáleží na tom, či človek hľadal Boha alebo sa topil v hriechoch. Ak natrafí na, resp. nájde poklad – perlu – Pána Ježiša, stojí za to vzdať sa hoci aj všetkého, len aby sme Jeho získali ako najvyššiu hodnotu života. „Hodno zaň trpieť, hodno bojovať, ach, hodno cele opustiť svet.“
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme, že si taký vzácny. Odpusť, že Ti často neprikladáme takú cenu, ako si zaslúžiš. Prosíme, navráť nás k prvotnej láske k Tebe, nech Ťa naozaj hľadáme ako vzácnu perlu. Amen.
Pieseň: ES 453
Autor: Marián Grega

Pán ich sýtil nebeským chlebom. Otvoril skalu a prúdom tiekla voda, valila sa ako rieka pustým územím. Pamätal na Svoje sväté Slovo. Žalmy 105,40-42
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Efežanom 1,3

Filipanom 3,(4b-6)7-14 :: Žalmy 141 :: Jeremiáš 1,4-10 :: Modlíme sa za: Vydavateľstvo ViViT