The Buca Talks: #209 Umenie odložiť masku

Čavkoo:)
Nedeľná Omša nie len o autenticite ale o tom ako naše neustále snaženie sa rozhodovať sa správne je únavne a neúčinné. Poznáte to?
Nedokážeme si nájsť a vytvoriť priestor pre svoj rozvoj – pokial budeme stále v nejakej roly( manželka, matka, managerka podcasterka) či v maske.