TV LUX: O ZMIERENÍ 1 | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky Mons. Dušan Lukáča na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.