.týždeň: .blížni Michala Oláha: Čo nám priniesol pápež? Odpovedá jezuita Miloš Lichner

.týždeň: .blížni Michala Oláha: Čo nám priniesol pápež? Odpovedá jezuita Miloš Lichner

Návšteva pápeža Františka na Slovensku je sprevádzaná rôznymi očakávaniami religióznej a sekulárnej časti spoločnosti. On sám hovorí, že navštevuje malé krajiny cielene. Čo si o jeho posolstve a prínose pre Slovensko myslí pápežov rehoľný spolubrat, jezuita Miloš Lichner? Aký odkaz nám tu pápež zanechal a čo nám hovorí návštevou ľudí bez domova a sociálne vylúčených Rómov?

Hosť: prof. ThLic. Miloš Lichner PhD. – katolícky kňaz a jezuita, profesor teológie a exprezident Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu