.týždeň: .blížni Michala Oláha: Kam smeruje kvalita sociálnych služieb na Slovensku

.týždeň: .blížni Michala Oláha: Kam smeruje kvalita sociálnych služieb na Slovensku

Pod kvalitou sociálnych služieb si zrejme každý z nás predstavuje niečo iné. Dokonca aj jednotliví poskytovatelia sociálnych služieb môžu mať o nej rozličné predstavy, na základe toho, na čo sú zvyknutí, čo sa im osvedčilo… Pre moderné sociálne služby je to však už v súčasnosti málo. Predstavy o ich kvalite sa postupne štandardizujú, aby mal každý prijímateľ a prijímateľka porovnateľný prístup k tomu, čo sa podľa náročných (aj medzinárodných) ľudsko-právnych kritérií dá považovať za kvalitné. Povieme Vám, ako k takejto štandardizácii prispel národný projekt Kvalita sociálnych služieb realizovaný na Slovensku v rokoch 2019-2023.

Hostia:

prof. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc.
PhDr. Beáta Šlosárová MBA
Mgr. Andrea Légárd Kaplocká
Mgr. Pavol Jablonický
Moderuje Michal Oláh.

Národný projekt Kvalita sociálnych služieb sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.implea.gov.sk