.týždeň: Podcast Migračný kompas: Cudzinci v zdravotníckych a opatrovateľských službách na Slovensku

.týždeň: Podcast Migračný kompas: Cudzinci v zdravotníckych a opatrovateľských službách na Slovensku

Vypočujte si zaujímavý rozhovor, ktorý sa venuje aktuálnej téme nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v zdravotníckej a opatrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Táto situácia je dlhodobá a pandémia ešte zvyšuje naše nároky v tejto oblasti. Potrebujeme čoraz viac zdravotníčok a zdravotníkov v zdravotníckych zariadeniach, a opatrovateliek a opatrovateľov, ktorí pomáhajú seniorom v domovoch sociálnych služieb. Nakoľko tieto pracovné miesta nevieme obsadiť občanmi SR, štát od roku 2018 vytváral legislatívne priestor pre zjednodušený a zrýchlený prístup pre zamestnávateľov, aby tieto pracovné miesta v tzv. nedostatkových profesiách mohli obsadiť aj cudzincami.