V múzeu: Mestské vlastivedné múzeum vo Fiľakove (4.6.2021 20:05)

V múzeu: Mestské vlastivedné múzeum vo Fiľakove (4.6.2021 20:05)

História Fiľakova je úzko prepojená s tunajším hradom. Do života miestnych obyvateľov zasiahli mnohé udalosti. Medzi nimi aj známe turecké výboje.
Náučnú reláciu V múzeu pripravuje RTVS – Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.