V múzeu: Slovenské banské múzeum – Expozícia baníctva na Slovensku (Banská Štiavnica) (20.1.2023 20:06)

V múzeu: Slovenské banské múzeum – Expozícia baníctva na Slovensku (Banská Štiavnica) (20.1.2023 20:06)

Slovenské banské múzeum – Expozícia baníctva na Slovensku (Banská Štiavnica)