Vademecum: 4. máj – Svetový deň astmy (4.5.2021 14:05)

Vademecum: 4. máj – Svetový deň astmy (4.5.2021 14:05)

hosť: MUDr. Zuzana Rennerová, prednostka detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH

Počet astmatikov na celom svete narastá. Výnimkou nie je ani Slovensko, čo potvrdzujú štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií. Od roku 1999 u nás narástol počet pacientov s astmou o viac ako 62-tisíc. V snahe zvýšiť povedomie o astme a o možnostiach jej liečby si každoročne prvý májový utorok pripomíname Svetový deň astmy. Tomuto závažnému ochoreniu sa vo Vademecu venuje Beáta Repíková.