Vertikála: Novinkami ze světa náboženství provází Adam Šindelář

Vertikála: Novinkami ze světa náboženství provází Adam Šindelář

Potkají se ruský a ukrajinský prezident ve Vatikánu? Katolická církev stanovila termín svatořečení kardinála Wyszyńskéhom který je symbolem odboje polských duchovních proti komunistickému režimu. Pravoslavní křesťané slaví Velikonoce a premostráti 900 let od založení. V českém překladu vyšlo jedno z nejvýznamnějších děl sánskrtské literatury – Bhágavata Purána.