Volafka: #10 Strach: Silné osobné témy s Radmilou Telvákovou

Strach považujeme za svojho nepriateľa.
Strach je predsa “zlý”, ale pritom od malička strašíme deti, či už čertom alebo duchmi. Manipulujeme strachom a sme ním manipulovaní. Čo si o ňom myslíme, ako sme sa s ním naučili pracovať vychádza z našej kultúry a rodinného prostredia, v ktorom vyrastáme.
Fyziologicky je strach pozitívny vnem,alebo mechanizmus, ktorý nám pomáha orientovať sa a generovať zdroje.
Ako teda pracovať so strachom? Môže byť strach našim partnerom?
Radmila povedala jednu z mnohých krásnych viet:
“Pokud je člověk ochoten tak je vždy schopen.”
O tom, že strach je určitý barometer a nejde nemať strach, avšak môžeme ho potlačiť,sme sa rozprávali spolu s Radmilou v ďalšej časti 12 silných osobných tém.