ZdraveZpravy.cz – Zprávy ze zdravotnictví: Fakultám chybí výuka venkovského lékařství, říká David Halata

ZdraveZpravy.cz – Zprávy ze zdravotnictví: Fakultám chybí výuka venkovského lékařství, říká David Halata

„Jsou země, které mají vlastní lékařské fakulty pro všeobecné praktické lékaře a pro venkovské všeobecné lékaře,“ říká v podcastu ZdraveZpravy.cz předseda Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP David Halata.

Typickým příkladem zcela odlišného přístupu ke vzdělávání praktických lékařů zaměřených na poskytování zdravotní péče v odlehlejších regionech je podle něj Austrálie a tamní takzvaní „flying doctors“. U nich není žádnou výjimkou letět i stovky kilometrů daleko, aby provedli například operaci slepého střeva. Byť takový přístup není v Evropě zvykem, tak především západní evropské země už reagují na odlišnosti praxí praktických lékařů na venkově a ve městech. A zejména pak reagují na nedostatek praktických lékařů v regionech.

„Ve Walesu už je dnes lékařská fakulta, která se více specializuje na venkovské lékařství,“ říká v podcastu ZdraveZpravy.cz David Halata.

Princip vzdělávání ve zmiňovaném Walesu podle Halaty spočívá v principu, že se fakulta snaží studenty medicíny s venkovským lékařstvím propojovat už od prvního nebo druhého ročníku studia. A to v časové dotaci desítek týdnů až do ukončení studií.

„A mají tam i osmi až desetitýdenní stáže přímo vordinacích praktických lékařů. Ukazují jim, o čem to venkovské lékařství je. Snaží se, aby tam vznikla vazba vrámci té komunity,“ vysvětluje.

Na datech mají tamní fakulty doloženo, že pokud je student už od prvního, druhého ročníku v kontaktu s praxí na venkově, tak se do ní násobně častěji i vrací. Protože se v Česku postupuje docela obráceně, výsledkem je další důvod, proč má Česko nedostatek praktických lékařů v regionech.

Venkovské lékařství české fakulty zatím neřeší

Podle Halaty by se zkušenostmi a praxí západních zemí mělo inspirovat i české zdravotnictví. Už kvůli tomu, aby utlumilo trend, kdy nejen z venkova, ale i menších měst mizí ordinace praktických lékařů. A začít by se mělo přímo na lékařských fakultách, na kterých se toho medici o venkovském lékařství zatím příliš nedozvědí. Podle Davida Halaty se na našich lékařských fakultách vyučuje takový předmět v rozsahu 1,5 hodinového semináře po dva semestry.

„Čili vpodstatě téměř vůbec,“ poznamenává David Halata.

Součástí na některých lékařských fakultách je pak týdenní až dvoutýdenní stáž vordinaci praktika, to zhruba vpátém ročníku. Navíc stáž bývá brána i jako volitelná praxe. Což podle Davida Halaty nestačí knavázání užšího kontaktu sdaným prostředím.

„Pokud chceme mít dostatek praktiků na venkově, pak je nemůžeme oslovovat… Celý text na ZdraveZpravy.cz!!!