Zdravie: 396. V nasledujúcom týždni predpokladáme veľmi vysoké koncentrácie peľu drevín. Peľové spravodajstvo na víkend a 12. týždeň

Zdravie: 396. V nasledujúcom týždni predpokladáme veľmi vysoké koncentrácie peľu drevín. Peľové spravodajstvo na víkend a 12. týždeň

www.alergia.sk
www.pelovespravodajstvo.sk

V aktuálnom meranom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval peľ liesky a jelše. Monitorovacie stanice v Bratislave , Nitre a Košiciach opakovane zachytili veľmi vysoké denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. V Bratislave a Nitre denné koncentrácie peľu jaseňa dosahovali stredné až vysoké hladiny. Na celom území Slovenska stále prebieha peľová sezóna liesky a jelše. Vysoké denné koncentrácie ich peľu v ovzduší sa vyskytovali najmä na strednom, severnom a východnom Slovensku. V teplejších oblastiach Slovenska kvitnutie liesky a jelše končí. Peľ topoľa dosiahol vyššie koncentrácie zatiaľ len v Bratislave a Nitre. V nízkych koncentráciách sa vyskytoval v ovzduší peľ brestu. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali nízke, nanajvýš stredné denné koncentrácie. Regionálne dochádzalo k výraznému poklesu denných koncentrácií peľu a spór v súvislosti s nočnými mrazmi a so zrážkovou činnosťou.

Prognóza peľovej situácie na víkend a začiatok 12.týždňa.

Peľová sezóna liesky a jelše predlžovaná ochladením a občasnými nočnými mrazmi pokračuje najmä na strednom, severnom a východnom Slovensku. V Bratislave a teplejších oblastiach Slovenska prešla svojim vrcholom a denné koncentrácie peľu liesky a jelše majú naďalej klesajúcu tendenciu. V chladnejších oblastiach Slovenska bude peľ liesky a jelše v ovzduší dosahovať alergiologicky významné koncentrácie. V Bratislave, Nitre , Košiciach a teplejších oblastiach Slovenska predpokladáme aj v nasledujúcom týždni veľmi vysoké koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité, ktoré majú významné zastúpenie v záhradných a parkových výsadbách. Stúpať budú aj denné hladiny peľu jaseňa a topoľa v ovzduší. Mierny nárast denných koncentrácií predpokladáme aj u spór húb (plesní). Ochladenie a zrážková činnosť regionálne spôsobí pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší.