Život on Air: #18_Natalie Rajnišová_Relativizuju pravdu

Hostem osmnácté episody je česká scénografka Natálie Rajnišová, reprezentující nastupující generaci českých divadelníků. Věnovali jsme se tomu v čem spočívá práce divadelního scénografa, nebo jaké to je působit jako profesionální scénografka v ČR. Jakou roli v její práci hraje pokora a proč její tvorba relativizuje pravdu. Díky jejím zkušenostem s prací v polském Nowem Teatru jsme porovnávali české a polské divadlo. A nakonec jsme se také věnovali tomu, jak se jí spolupracuje se souborem Ufftenživot na novém projektu This is not a love song, který bude mít premiéru v listopadu.