Zlatoš Family Podcast: Ak neovládnete myseľ, ona ovládne vás.

Zlatoš Family Podcast: Ak neovládnete myseľ, ona ovládne vás.

Nasledovný podcast je rozhovor s mojim priateľom Viťom
Chrappom (pre rádio), ktorý mi kládol rôzne otázky na tému zdravia,
myslenia, zvykov, pohybu či životosprávy. Z rozhovoru sa dozviete ako
nás utvára naše myslenie, ako zvládať negatívne zvyky a čo urobiť, aby
sme sa ich zbavili.