Zlatoš Family Podcast: Ako bolo na konferencii metabolických terapií a ketogenického stravovania – Florida, Tampa

Zlatoš Family Podcast: Ako bolo na konferencii metabolických terapií a ketogenického stravovania – Florida, Tampa

Od 1. do 4. februára 2017 sme mali jedinečnú príležitosť
stretnúť a učiť sa od tých najlepších expertov na svete v oblasti
výskumu metabolizmu a ketogenického stravovania. Ale nie len to. Mali
sme možnosť odprezentovať im aj náš projekt METFLEX, ktorý je zameraný
práve na kvantifikáciu (meranie) metabolického zdravia. Ako na náš
projekt reagovala svetová elita? Prinášame vám 15 minútový súhrn
postrehov, ktoré sme za tieto dni načerpali.