Zlatoš Family Podcast: Ako menej KECAŤ a viac KONAŤ?

Čo majú spoločné trhové mechanizmy a prírodné ZÁKONY?
Prečo tak veľmi “ROMANTIZUJEME” náš vzťah s prírodou, ktorá je sama o
sebe veľmi KRUTÁ a nekompromisná? Čo by sa stalo so všetkými milovníkmi
prírody a zvierat, ak by museli po niekoľko dní ostať v MRAZE na pospas
prírody? A čo by sa stalo ak by sme zrazu úplne všetci boli vystavení
trhovému mechanizmu ako PODNIKATELIA, ktorých nezachráni škola, veda či
inštitúcie? Ako nám moderná KULTÚRA spôsobuje rôzne TRAUMY, ktoré
napokon brzdia náš POTENCIÁL, pretože radšej trávime hodiny a týždne
pripravovaním sa na niečo, aby to bolo PERFEKTNÉ? Čo sa o sebe môžeme
naučiť vďaka omylom, vďaka neperfektnosti, vďaka vyššiemu ÚSUDKU, ktorý
sa nedá nadobudnúť nijako inak, ako len cez PRAX, omyly a hľadanie toho,
čo naozaj v REÁLNOM živote funguje? Zistite ako prírodné či trhové
mechanizmy môžu byť našimi MENTORMI a učiteľmi na ceste za hľadaním
ľudskej EXCELENTNOSTI.