Zlatoš Family Podcast: Ako napredujeme v METFLEX projekte

Výskum v oblasti metabolizmu je ďalšia fascinujúca
oblasť, ktorá nám pomáha porozumieť definícii slova zdravie. Budujeme
vedecký nástroj, pomocou ktorého budeme vedieť robiť kvalifikovanejšie
rozhodnutia a serióznejšie skúmať čo sa deje v našom tele (cukrový vs.
tukový metabolizmus). Budujeme veľký analytický motor a keď do neho raz
začneme vháňať palivo (dáta/merania), v našom poznaní sa posunieme
skokovo ďalej. Prečo aj v tomto projekte potrebujeme spolupracovať s
odborníkmi a kam v projekte smerujeme, sa dozviete z
podcastu.