Zlatoš Family Podcast: Ako napredujeme v SOMATON projekte

Somaton je projekt, cez ktorý môžeme spoločne skúmať
fascinujúce ľudské telo a jeho individuálne zvláštnosti. Prečo je každý
iný? Na čo je naša kostra predurčená? Ako nás jednotlivé tvary, dĺžky
alebo proporcie tela predurčujú na úspech v jednej pohybovej oblasti,
zatiaľ čo v druhej budeme iba priemerní? V podcaste vám okrem toho
objasním aj prečo projekt vznikol, ako napredujeme vo vývoji a čo je
našim cieľom.