Zlatoš Family Podcast: Ako sa zo študenta stáva leader, tréner a učiteľ – Tommy Považan

Zlatoš Family Podcast: Ako sa zo študenta stáva leader, tréner a učiteľ – Tommy Považan

Toto interview je o tom, ako napredovať vo svojom živote
a postupne budovať svoj charakter cez náročné výzvy, ktoré sa človek
odváži dobrovoľne prekonávať. O tom ako napĺňať svoj potenciál, sa v
dnešnom interview porozprávame s Tommym Považanom. Aj on sám bol
študentom (aj našim) a dnes je z neho leader, tréner a učiteľ, ktorý
odovzdáva nadobudnuté poznatky ďalej. Pomáha ľuďom pod jeho levelom
poznania posúvať sa vyššie, pretože život vlastne nie je o stanovovaní
si cieľov. Je to o tom, že ak chceme nejaký cieľ dosiahnuť, musíme sa
stať takou osobnosťou (postoje, poznatky, schopnosti, vedomosti,
charakter), ktorá daný cieľ MÔŽE uskutočniť. Tommy napísal aj svoju prvú
knihu, v ktorej zhŕňa užitočný prehľad poznatkov, ktoré sú pre
dosahovanie cieľov (a lepšej osobnosti) potrebné. Viac informácii o jeho
knihe či práci sa dozviete z nasledovných linkov: www.tommypovajean.com
a www.kniha.tommypovajean.com