Zlatoš Family Podcast: Ako si odmerať zdravie a nepodliehať ilúziám? (s Jurajom Bednárom)

Zlatoš Family Podcast: Ako si odmerať zdravie a nepodliehať ilúziám? (s Jurajom Bednárom)

Ako naprogramovať vlastný “algoritmus zdravia”? Prečo
potrebujeme presné definície slov ako “zdravý človek / zdravé
stravovanie / excelentné zdravie”? Prečo sa potrebujeme naučiť
rozlišovať medzi názorom (presvedčením) a objektívnou pravdou (dátami)?
Aké zdravotné parametre majú vyššiu výpovednú hodnotu a ktoré slabšiu /
žiadnu? Kvôli čomu by verejne pôsobiaci odborníci mali mať online
zdravotnú (digitálnu) kartu s vybranými parametrami, ktorá sú k
dispozícii k nahliadnutiu komukoľvek, kto chce ich učenie nasledovať? O
tom všetkom a mnohých ďalších zaujímavých myšlienkach sa zhováram s
Jurajom Bednárom v inšpiratívnej Paralelnej Polis
Bratislava.